index.html

Remmen

Om instituttet

Det nyopprettede Institutt for ingeniørfag er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 430 studenter og 32 ansatte. Instituttet gir utdanning på bachelornivå i ingeniørfag innen maskin, bygg og elektro og på masternivå innen grønn energiteknologi. I tillegg tilbyr instituttet to forberedende kurs til ingeniørutdanningen (forkurs og realfagkurs).

Nylig er innholdet i bachelorprogrammene revidert, og fra høsten 2021 ble det tilbudt ingeniørutdanninger med en tydelig bærekraftsprofil. Det er i studieløpet lagt opp til stor grad av prosjektbasert arbeid på tvers av emner og studieprogrammer og i tett samarbeid med ingeniørbedrifter i regionen. Instituttet arrangerer årlig EXPO, en utstilling der alle bachelorprosjektene til våre avgangsstudenter vises frem.

Mange av instituttets ansatte er tilknyttet forskningsgrupper og deltar aktiv i forskningsprosjekt sammen med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:
Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45