Den første sosiale roboten til Fredrikstad i oktober

Roboter vil i større grad prege samfunnet i fremtiden. Den først sosiale roboten testes ut i Fredrikstad i oktober. Og i desember kan passasjerer med Gamlebyfergen møte på roboten på kaia som ønsker dem god tur på reisen.

Om ikke lenge kan innbyggere i Fredrikstad møte en sosial robot. Foto: PAL Robotics.

Dette er en del av et prosjekt som tester ut hvordan bruken av sosiale roboter kan funger trygt i det offentlige rom. I de kommende årene skal en robot plasseres ut i Østfold for å utforske behov og nødvendige tilpasninger med hensyn til bruk og sikkerhet.

– Målet med prosjektet er å utarbeide et rammeverk som ivaretar nødvendig sikkerhet og som kan gjør det enklere for ulike aktører å ta i bruk sosiale roboter i fremtiden, forteller prosjektleder ved Institutt for Energiteknikk (IFE), Yonas Zewdu Ayele.

Han forteller at gjennom å teste pilot-roboter får de undersøkt ulike trusler, risikoer, problemstillinger som kommer med bruken av en slik robot. De får også nødvendig tilbakemelding fra brukere.

Det er IFE, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune, SNØ AS og Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) i Spania som sammen skal sørge for at den sosiale roboten blir klar til å bevege seg trygt i møte med mennesker i Fredrikstad.

Norges forskningsråd har gitt 12 millioner kroner i støtte til prosjektet som skal finansiere roboten, tilpasningen av den, og for å sørge for at nettsikkerheten og personvernet blir grundig ivaretatt.

Når de nødvendige testrundene er vel overstått, kan den sosiale roboten være klar for å møte passasjerer inne på byfergen i Fredrikstad i 2024.

– Vi ønsker at roboten skal kunne alt fra å bistå turister med ting de lurer på, advare om glatte veier, til å ringe 113 om det trengs hjelp om bord på fergen, forteller prosjektlederen.

Første test i oktober

For at en sosial robot skal kunne tas bruk, må pilot-robot nøye prøves ut gjennom tre ulike testfaser.

I oktober kommer den første pilot-roboten til Fredrikstad. Den skal få prøve seg på å kommunisere med ansatte i nettverksfirmaet Blender Collective i Fredrikstad.

– Målet i denne fasen er å teste om roboten kan gjøre en del ting for eks. billettbestillinger, fortelle om rutetider for buss, og gi beskjed om toget er forsinket. Den skal også kunne bestille taxi eller bord på restaurant og ellers kunne fortelle reisende om hva som skjer i Fredrikstad den aktuelle dagen, forteller Ayele.

– Når testfasen er over blir den levert tilbake til IRI i Spania, for nødvendige justeringer og reprogrammering, forteller Ayele.

Prøver ut roboten i Gamlebyen i desember

Når de nødvendige justeringene er gjort kommer pilot-roboten mest sannsynlig til å stå klar på kaia i Gamlebyen i desember. Den skal få prøve seg som fergevert.

– Da får roboten prøve seg ute i virkeligheten, med mange av de samme tingene den ble testet for med de ansatte i Blender Collective i oktober, forteller Ayele.

Han forteller at roboten skal tilpasses i farger, så den harmonerer med byfergen i utseende.

Psykologi og sikkerhet er viktige hensyn 

Det er gjort undersøkelser som viser at folk kan syntes at en robot er skummel, men om den smiler så virker det positivt på folk.

– Det er mye psykologi i dette. Roboten bør blende inn i miljøet og signalisere trygghet til folk, slik at den vekker tillit, forklarer han.

Ikke minst er sikkerheten i forhold til data høyt i fokus.

– Vi vet at det er mye usikkerhet og bekymring rundt det som går på datasikkerhet. Det skal føles trygt å kommunisere med roboten, forteller Ayele.

Alle krav om personvern er avklart.

Mens IFE har ansvar for å gjennomføre pilot-testingen, har Høgskolen i Østfold hovedansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Dette innebærer at blant annet korrekt programmeringen av roboten.

– Vi er ansvarlig for å utvikle et brukersentrert sikkerhetsrammeverk for den sosiale roboten, forteller professor Ricardo Colomo-Palacios ved IT-avdelingen ved Høgskolen i Østfold. Han legger til at dette inkluderer å se på ulike trusselmodeller, sikkerhet knyttet til designmekanismer og en sikkerhetsprofil for brukere for å håndtere ulike sikkerhetsrisikoer.

Klar for å kjøre ferge i 2024

I 2024 er målet at den tredje pilot-roboten skal få kjøre med byfergen og hjelpe turister  og andre med stort og smått. Sommeren er høysesong for turister som skal til og fra Gamlebyen i Fredrikstad, de har mange spørsmål. Håpet er at roboten vil kunne gi mange gode minner for turistene.

– Roboten vil snakke flere språk og gi folk mye av den informasjonen de trenger når de reiser rundt i Fredrikstad, forteller Ayele.

Håper flere byer blir inspirert

Fredrikstad kommune blir en test-kommune for bruk av sosiale roboter som et bærekraftig tiltak.

– Håpet er at andre byer også blir inspirert til å bruke slike roboter i fremtiden, sier Ayele. 

Mer om prosjektet

Her er alle partner fra prosjektet; IFE, HiØ, IRI, SNØ og PAL Robotics, på besøk hos PAL Robotics, i Barcelona. 

Av Nina Fredheim
Publisert 16. juni 2022 15:00 - Sist endret 16. juni 2022 15:29