Tore Marius Akerbæk

Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608399
Studiested
Halden
Kontornr.
D1-016

Faglige interesser

Siden studiene på Informatikkavdelingen på Høgskolen i Østfold har jeg vært interessert i design- og brukeraspektet av informatikk; hvorfor ser ting ut som det gjør - og hvorfor forstår vi (eller, forstår ikke) hvordan en applikasjon eller robot skal brukes.

Web er plattformen jeg har fattet størst interesse for, siden mulighetene internett tilbyr gjennom et stort antall grensesnitt, plattformer og kommunikasjonsformer virker uendelige, og kan brukes til alt fra underholdning til å redde liv.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i Applied Computer Science med fokus på brukeropplevelse og visuell kommunikasjon fra Høgskolen i Østfold, og har fortsatt den veien siden fullført masteroppgave i 2008.

Etter åtte år i to av Østfolds største webbyråer Odin Media og Kréatif, er jeg nå tilbake som foreleser i ulike fag på "Digitale Medier og Design"-studiet ved avdeling for Informatikk på Høgskolen i Østfold.

Å jobbe med design og kommunikasjonsstrategi sammen med utvikling av webapplikasjoner har skapt et fokus på kommunikasjon som digital interaksjon.

Designfokuset kombinert med IT-utdannelsen og lidenskap for å undervise har ført til et forskningsprosjekt om å undervise programmering som et verktøy for å uttrykke, skape og kommunisere, og gjøre mediaarbeidere i stand til å utnytte mulighetene den nye mediaverden tilbyr gjennom digitalisering.

Emneord: Webutvikling, WordPress, HTML, CSS, User Interface, User Experience

Publikasjoner

  • Karlsen, Ann-Charlott Beatrice Amundsen; Akerbæk, Tore Marius & Stigberg, Susanne Koch (2022). Towards a Metaphor-Based Tangible Toolkit for Learning Programming Concepts. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. doi: 10.1007/978-3-031-05657-4_6.
  • Akerbæk, Tore Marius & Karlsen, Joakim (2019). Koding som skapende og utforskende aktivitet: En analyse av verktøy for å lære seg koding der å skape, utforske og uttrykke seg står i fokus . I Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (Red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029979. s. 143–159.

Se alle arbeider i Cristin

  • Stigberg, Susanne Koch; Stigberg, Henrik & Akerbæk, Tore Marius (2021). Developing genres of educational programming videos to support mathematics teachers utilize programming in the classroom.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:15 - Sist endret 21. okt. 2021 01:07