UX-designer

Caroline Sofie Olsen ble rekruttert til sin første jobb allerede ett år før hun var ferdig med informatikkstudiene ved Høgskolen i Østfold. I dag jobber hun som UX-designer (user experience designer) i konsulentselskapet Fink i Oslo.

Caroline Sofie Olsen er tidligere student i informatikk ved HiØ.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere informatikk?

Etter jeg var ferdig med videregående så syntes jeg det var utrolig vanskelig å velge hva jeg skulle studere videre. Jeg hadde en altfor lang liste med studier jeg ville starte på som blant annet journalistikk, psykologi, fotografi, jus, og språk. Derfor valgte jeg å starte på et årsstudium i fransk på HiØ som et slags pauseår mens jeg skulle finne ut av hva jeg skulle studere videre. I løpet av det studieåret fikk jeg opp øynene for alt det sosiale og kreative som skjedde på IT-avdelingen. Jeg husker jeg tenkte at koding er jo et slags språk, og språk er jo noe jeg vet hvordan jeg skal lære meg. Derfra kastet jeg meg ut i en bachelor i informatikk som senere ble til en master i anvendt informatikk.  

Underveis i masteren gjorde jeg en helomvending fra utvikler til å fokusere mer på interaksjonsdesign. Det jeg likte aller mest med utvikling var jo det å løse utfordringer og vite at man bygget relevante tjenester som til slutt ville hjelpe folk. Jeg fant ut at man kan jobbe enda mer med selve problemløsningen som designer. 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Både min nåværende og forrige jobb fikk jeg gjennom nettverket mitt. På det første året av masteren min fikk jeg en telefon av en utrolig hyggelig rekrutterer som lurte på om jeg ville ta en kaffe for å høre mer om selskapet hun jobbet i. I dette selskapet jobbet to veldig dyktige tidligere HiØ-studenter som jeg hadde hatt verv sammen med i linjeforeningen Enigma året før. 

En kaffeprat førte til et par intervjuer og litt senere hadde jeg landet en jobb ett år før jeg var ferdig med studiene.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det var en kombinasjon av flere faktorer. I bunn hadde jeg gode karakterer, jeg hadde relevante sommerjobber, underveis i studiet vant jeg og studiegruppen min flere priser, jeg fikk publisert et par forskningsartikler i løpet av studietiden, jeg hadde flere ulike typer verv både innenfor og utenfor IT-avdelingen og jeg veiledet andre studenter som studentveileder i flere fag. I tillegg var jeg også synlig på LinkedIn med en godt utfylt profil og jeg deltok ofte på "meetups" på kveldstid. Disse mulighetene fikk jeg gjennom HiØ og med god støtte fra IT-avdelingen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I dag jobber jeg som UX-designer i Fink som er et konsulentselskap i Oslo. Mine hovedarbeidsoppgaver handler om å finne og kartlegge behovene til brukerne våre, finne de beste måtene å løse utfordringene deres på og ikke minst finne de riktige problemene å løse. Verktøyene jeg kan bruke for dette er f.eks dybdeintervjuer, kundereiser, workshops og brainstorming med teamet.

Det er en spennende og pragmatisk balanse mellom forretning, teknologi og design. Brukerne våre har skyhøye forventninger til tjenester i dag. Det må bygges løsninger som på samme tid oppfyller forretningsbehov, er noe folk vil bruke og ikke minst forstår hvordan de skal bruke, og det må la seg gjøre teknisk.

"Det aller viktigste jeg har med meg fra utdanningen fra HiØ er det å være nysgjerrig og evnen til å raskt sette meg inn i nye ting. Dette fagfeltet endrer seg hele tiden og man blir aldri utlært."

Caroline Sofie Olsen, tidligere student i informatikk ved Høgskolen i Østfold. 

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Ettersom både forventningene til løsningene fra brukerne øker og den teknologiske verden stadig blir mer kompleks, er det større behov for å kombinere kunnskap og ferdigheter. Hverdagen min handler om å jobbe tett med både produkteiere og utviklerne som bygger løsningen sammen med meg, og her er det godt å ha en teknisk forståelse om hvordan dette gjøres. I tillegg har jeg med meg masse verktøy og metoder fra HiØ som jeg bruker hele tiden.

Det aller viktigste jeg har med meg fra utdanningen fra HiØ er det å være nysgjerrig og evnen til å raskt sette meg inn i nye ting. Dette fagfeltet endrer seg hele tiden og man blir aldri utlært. 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

  • Ha en oppdatert profil på LinkedIn
  • Skaff deg relevante verv
  • Ha prosjekter på siden (i en portefølje eller på github) hvor du kan vise hva du har lært
  • Delta på meetups og lignende arrangementer
  • Studietiden er en perfekt tid for å utforske og eksperimentere, vær nysgjerrig og test ut masse forskjellig
  • Og ikke minst, dyrk nettverket ditt

Navn: Caroline Sofie Olsen
Studieprogram: Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer og Master in Applied Computer Science
Uteksaminert: master (2015) og bachelor (2013) 
Stillingstittel: UX-designer
Arbeidsgiver: Fink

Publisert 19. mars 2021 13:26 - Sist endret 14. juni 2021 20:19