Aktuelle Saker

Forskningsseminar for Forskningsgruppen i Anvendt Samfunnsøkonomi

Forskningsgruppen i Anvendt samfunnsøkonomi hadde den 20.oktober sitt faste forskningsseminar på Fredriksten Hotell der medlemmene av forskningsgruppen presenterte artikler med fokus på digitalisering, strømpriser, tilbakekjøp av aksjer, valutakurser, boligmarkeder, boligsosial politikk, investeringsadferd samt emigrasjon - temaer som ligger innenfor forskningsgruppen i Anvendt samfunnsøkonomi sine arbeidsområder (https://www.hiof.no/iio/ois/forskning/grupper/anvendt-samfunnsokonomi/index.html)