Anvendt samfunnsøkonomi

Om gruppen

Forskningen i denne gruppen er tematisk konsentrert om anvendt samfunnsøkonomisk analyse, med fokus både på ulike markeder og sektorer så vel som på generell makroøkonomi. Fokus er knyttet til både markedsstrukturer og markedsaktørers adferd, samt politikk implikasjoner som følger av disse.

Spesielle forskningsinteresser er:

  • Anvendt økonometri
  • Bolig- og kredittmarkedet
  • Makroøkonomisk utvikling i «transition»- økonomier
  • Årsaker og konsekvenser av øst-vest migrasjon i Europa
  • Europeisk integrasjon og utvidelsen østover i den europeiske union
  • Regionaløkonomi

Forskningsresultater formidles på nasjonale og internasjonale konferanser. Forskningsgruppen gjennomfører workshops som inkluderer nasjonale og internasjonale

Deltakere

Publisert 12. apr. 2018 15:06 - Sist endret 20. des. 2021 09:43