Bjørnar Karlsen Kivedal

Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608294
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Se https://sites.google.com/site/bjornarkk/ for mer informasjon

Forskning

Min forskning baserer seg hovedsakelig på anvendt tidsserieøkonometri knyttet til boligmarkedet og makroøkonomi.

Jeg er også tilknyttet Housing Lab ved OsloMet.

 • Publikasjoner:
  • Se nederst på siden for utdrag fra Cristin
 
Undervisning ved HiØ før og nå
 • Forkurs i matematikk
 • SFB10711 Metodekurs I: Grunnleggende matematikk og statistikk
 • SFB12016 Metodekurs II: Samfunnsvitenskapelig metode og anvendt statistikk
 • SFB12020 Anvendt statistikk og metode
 • SFB10916 Makroøkonomi
 • SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap
 • SFB12714 Bachelor's Thesis
 • IRM31510 Vareproduksjon, logistikk og kvalitet
 • IRM31711 Vareproduksjon, logistikk og kvalitet 2
Utdanning

Jeg har en doktorgrad fra institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU med tittelen "Testing Economic Theory Using the Cointegrated Vector Autoregressive Model: New Keynesian Models and House Prices". Veileder: professor Gunnar Bårdsen.

Annet
Mine lenker

 

 

Publikasjoner

 • Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Eklund, Mehtap & Vinogradov, Evgueni (2021). Exploring the relationship between Airbnb and traditional accommodation for regional variations of tourism markets. Tourism Economics. ISSN 1354-8166. 28(5), s. 1258–1279. doi: 10.1177/1354816621990173.
 • Røed Larsen, Erling; Anundsen, André Kallåk; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Thorsrud, Leif Anders (2020). Behavioral changes and policy effects during Covid-19: Evidence from day-by-day sales and bid-by-bid auction logs in the housing market, (with André K. Anundsen, Bjørnar Karlsen Kivedal, and Leif Anders Thorsrud. Housing Lab Working Paper Series 2020-3. . Housing Lab Working Paper Series. ISSN 2703-786X. 2020(3).
 • Leick, Birgit; Schewe, Theo & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Tourism development and border asymmetries: An exploratory analysis of market-driven cross-border shopping tourism. Tourism Planning & Development. ISSN 2156-8316. 18(6), s. 673–698. doi: 10.1080/21568316.2020.1837230. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leick, Birgit; Eklund, Mehtap & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Digital entrepreneurs in the sharing economy: A case study on Airbnb and regional economic development in Norway. I Strømmen-Bakhtiar, Abbas & Vinogradov, Evgueni (Red.), The impact of the sharing economy on business and society : digital transformation and the rise of platform businesses. Routledge. ISSN 978-0-367-26428-4. s. 69–88.
 • Vinogradov, Evgueni; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Leick, Birgit (2020). An agent-based modelling approach to housing market regulations and Airbnb-induced tourism. Tourism Management. ISSN 0261-5177. 77. doi: 10.1016/j.tourman.2019.104004.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Igangsetting og boligprisvekst. Er effekten symmetrisk mellom boligmarkedssegmenter? Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. 35(2), s. 132–149. doi: 10.18261/issn.1504-2871-2019-02-06.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Commercial Real Estate at the ZLB: Investment Demand and CAPM-WACC Invariance. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. ISSN 1459-5877. 13(1), s. 32–53. doi: 10.30672/njsr.68989. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Risikojustert meravkastning i boligmarkedet. Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. 33(1), s. 113–135. doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-01-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). A new Keynesian framework and wage and price dynamics in the USA. Empirical Economics. ISSN 0377-7332. s. 1–19. doi: 10.1007/s00181-017-1320-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework. Empirical Economics. ISSN 0377-7332. 47(3), s. 853–880. doi: 10.1007/s00181-013-0765-7.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). Testing for rational bubbles in the US housing market. Journal of macroeconomics. ISSN 0164-0704. 38, s. 369–381. doi: 10.1016/j.jmacro.2013.08.021.
 • Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Thøgersen, Joachim (2013). Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. s. 22–28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue. Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. 29(2), s. 85–91.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Finansielle akseleratorer i boligmarkedet : en kortsiktstilnærming med utgangspunkt i boliginvesteringers belåningsgrad og belåningsgevinst. Beta. ISSN 0801-3322. 26(2), s. 147–159.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2021). Ifølge «Bobleindeksen» er boligmarkedet overpriset: -Folk er optimistiske. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Eklund, Mehtap & Vinogradov, Evgueni (2021). Airbnbs vekst kan støtte utviklingen av turismen på bygda. Forskersonen.no.
 • Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Eklund, Mehtap & Vinogradov, Evgueni (2021). The growth of Airbnb can support tourism development in remote tourist destinations. sciencenorway.no.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Natural disasters and the housing market: Build back better?
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Natural disasters and house prices.
 • Leick, Birgit; Eklund, Mehtap & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Digital entrepreneurship, sharing economy and regional development.
 • Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Eklund, Mehtap & Vinogradov, Evgueni (2020). Airbnb and tourism development in secondary tourist destinations: An exploratory study.
 • Leick, Birgit; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Aldogan Eklund, Mehtap & Vinogradov, Evgueni (2020). On the link between Airbnb-based Accommodation and Tourism Development in Secondary Tourist Destinations: An Exploratory Analysis .
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2020). Speculative Bubbles in US Regional Housing Markets.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Debt Deciles: Derail and Demise?
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Speculative Bubbles in Regional Housing Markets.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Fortsatt boligprisvekst i Sarpsborg - og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning vokser. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Investigating international spillovers for CO2 emissions in the GVAR model.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Halden på leietoppen i Østfold. Halden Arbeiderblad.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). The Environmental Kuznets Curve for CO2 emissions in the US and the I(2) cointegration model.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Østfoldingen - Han er utenfor han! Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Vinogradov, Evgueni; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Leick, Birgit (2018). Modelling development of online peer-to-peer accommodation services: an agent-based approach.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Investigating the Environmental Kuznets Curve for the US through the I(2) Cointegration Model.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2018). Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). The CVAR model and estimation of DSGE models.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). The Cointegrated Vector Autoregressive (CVAR) Model – A Short Introduction.
 • Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Fremdeles for lav boligbygging. Sarpsborg Arbeiderblad. s. 8–9.
 • Borgersen, Trond-Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Hva er det med Sarpsborg? Sarpsborg Arbeiderblad. s. 8–9.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen; Wu, Hong & Tufte, Geir Conrad (2017). Om å bygge fremtiden. Moss Avis. s. 14–15.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2017). Was there a nationwide house price bubble in the US in the 2000s? Testing for rational bubbles in US metro areas.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2016). Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Demokraten.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Svakere boligprisvekst og høyere boligprisrisiko i Fredrikstad enn i Sarpsborg. Demokraten.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). Høy prisvekst og lav nybyggingstakt. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2015). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2014). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US.
 • Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen & Thøgersen, Joachim (2013). Belåningsgrad, egenkapitalkrav og finansieringsrisiko ved kjøp av bolig. Eiendomsmegleren. ISSN 0803-7345. s. 20–22.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE model with housing in the cointegrated VAR framework. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU. ISSN 1503-299X. doi: 10.1007/s00181-013-0765-7.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Testing for Rational Bubbles in the US Housing Market.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). A DSGE Model with Housing in the Cointegrated VAR Framework.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2021). Essays on the Reformed Norwegian Electricity Retail Market. NMBU, Handelshøyskolen.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2021). Macroprudential Policies and Housing Prices in Oslo. The effect of loan-to-value and debt-to-income regulations on the Oslo housing market. OsloMet, Handelshøyskolen.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2019). BOLIGMARKEDSUTVIKLINGEN I ØSTFOLD: EN ANALYSE AV REGIONALE BOLIGMARKEDER I ØSTFOLD SETT I LYS AV ARBEIDSMARKEDS- OG BEFOLKNINGSUTVIKLING. Høgskolen i Østfold.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). A New Keynesian Framework and Wage and Price Dynamics in the US. NTNU, Department of economics. ISSN 1503-299X.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2013). Testing economic theory using the cointegrated vector autoregressive model: new Keynesian models and house prices. Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Department of Economics. ISSN 978-82-471-4824-2.
 • Kivedal, Bjørnar Karlsen (2012). Testing for rational bubbles in the housing market. Department of economics, NTNU. ISSN 1503-299X.
 • Borgersen, Trond Arne & Kivedal, Bjørnar Karlsen (2011). Pris- og belåningsgevinster i husholdningenes boligformue. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-357-1.
 • Karlsen, Bjørnar Kivedal & Bårdsen, Gunnar (2008). Estimering av en enkel ny-keynesiansk modell for norsk økonomi. NTNU,.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:30 - Sist endret 25. jan. 2022 10:59