Anders Johan Nordahl-Hansen

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608174
+4740873179
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-070

Jeg er leder av en forskningsgruppen Development Learning and Psychological Processes. Les mer om vår forskning her: DeveLeP 

Jeg er nestleder i Open Science initiativet RIOT Science Club Norway

 

Jeg legger ut all min forskning og fulltekster som du kan få tilgang til her: Researchgate.net 

Min Twitterprofil

Internasjonale Samarbeidspartnere

Collaborative Map

Faglige interesser

 • Autisme og Autismespekterforstyrrelser
 • Barneautisme
 • Småbarnsutvikling
 • Autisme & Media
 • Virtual Reality Intervensjoner 
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Utviklingshemming
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Measurement
 • Open Science

Høgskolen i Østfolds satsing på forskning i "Det Digitale Samfunn"

Mine forskningsinteresser innen HiØs PhD-satsing på Det Digitale Samfunn relateres til både helse- og utdanningsforskning på spesialpedagogiske- og psykiatriske grupper. Blant annet er vi igang med en intervensjon for barn og unge med autisme der vi bruke Virtual Reality som teknologisk hjelpemiddel. I samarbeid med Nasjonalt Senter for E-helseforskning, UiT, University of Edinburgh og California State University Channel Islands er vi i gang med et forskningsprosjekt der vi undersøker hvordan medier fremstiller ulike grupper med psykiatriske diagnoser, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet og gruppene selv.   

 

Redaktør internasjonale tidsskrifter

PhD-studenter

Anders Dechsling

Line Børtveit

Ingjerd Skafle

Undervisning

 • Autismespekterforstyrrelser
 • Utviklingshemming
 • Utviklingspsykologi
 • Læringspsykologi
 • Språk og sosial utvikling
 • Kvantitativ metode
 • Veiledning Master
 • Veiledning PhD

Bakgrunn

 • 2016-2018: PostDoc, Institutt for Spesialpedagogikk
 • 2015-2016: Førsteamanuensis, Bjørknes Høyskole, avd. for psykologi
 • 2011-2015: Stipendiat, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2009-2010: M.Phil. Master i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2008-2011: Forskningsmedarbeider, Enhet forskning psykisk helse barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus
 • 2007-2008: Bachelor, Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo

Jeg samarbeider med forskere fra følgende institusjoner

 • Universitetet i Tromsø
 • Nasjonalt Senter for E-Helseforskning
 • Yale University
 • University of Edinburgh
 • Medical University of Graz
 • Universitetet i Oslo
 • University College London Royal Holloway
 • University of Goettingen
 • Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Helsinki
 • California State University Channel Island
 • University of Hong Kong

Priser/verv

 • Wellcome Trust UK
 • Kommisjonsmedlem Sveriges Vetenskapsråd (2021-)
 • Høgskolen i Østfolds forskningspris 2019
 • Forskergruppeleder: DeveLeP
 • Nestleder: RIOT Science Club Norway
 • Medlem i Publiseringsutvalget ved Høgskolen i Østfold

Reviewer For

The Lancet, The Lancet e-Clinical Medicine, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, The British Journal of Psychiatry, Child Development, Developmental Medicine & Child Neurology, BJPsych Open, Autism, Autism Research, Journal of Autism and Developmental Disorders, Autism in Adulthood, Poetics, Health Expectations, Lipids in Health and Disease, Research in Developmental Disabilities, Frontiers in Digital Health, Research in Autism Spectrum Disorders, Current Psychology, International Journal of Speech-Language Pathology, Scandinavian Journal of Educational Research, International Journal of Developmental Disabilities, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Norsk Tidsskrift for Logopedi, Uniped, The International Handbook of Language Development, Advances in Autism, French Screen Studies

Emneord: Autisme, Autismespekterforstyrrelse, Utviklingsforstyrrelser, Barns Utvikling, Det digitale samfunn, DigiEd

Publikasjoner

 • Marschik, PB; Zhang, Dajie; Widmann, Claudius; Lang, sigrun; Kulvcius, Tomas & Boterberg, Sofie [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Emerging Verbal Functions in Early Infancy: Lessons from Observational and Computational Approaches on Typical Development and Neurodevelopmental Disorders. Advances in Neurodevelopmental Disorders. ISSN 2366-7532. doi: 10.1007/s41252-022-00300-7.
 • Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Orm, Cathrine; Orm, Stian & Nordahl-Hansen, Anders (2022). School Refusal Behavior and Social Skills in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. International Journal of Disability, Development and Education. ISSN 1034-912X.
 • Sætra, Henrik Skaug; Nordahl-Hansen, Anders ; Fosch-Villaronga, Eduard & Dahl, Christine (2022). Normativity assumptions in the design and application of social robots for autistic children. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. s. 136–140. doi: 10.3384/ecp187023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Børtveit, Line; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Nordgreen, Tine & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Guided Internet-Delivered Treatment for Depression: Scoping Review. JMIR Mental health. ISSN 2368-7959. 9(10), s. 1–24. doi: 10.2196/37342.
 • Skafle, Ingjerd; Nordahl-Hansen, Anders ; Quintana, Daniel; Wynn, Rolf & Gabarron, Elia (2022). Misinformation about Covid-19 Vaccines on Social Media: Rapid Review. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 24(8). doi: 10.2196/37367. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabarron, Elia; Henriksen, André & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Social media, physical activity and autism: better or bitter together? A scoping review . Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. s. 111–117. doi: 10.3384/ecp187019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hammer Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders & Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2022). Mathematically Gifted Students’ Experience With Their Teachers’ Mathematical Competence and Boredom in School: A Qualitative Interview Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.876350. Fulltekst i vitenarkiv
 • Davis, Rachael; Den Houting, Jacquiline; Nordahl-Hansen, Anders & Fletcher-Watson, Sue (2022). Helping Autistic Children. I Smith, Peter K. & Hart, Craig H. (Red.), The Wiley‐Blackwell Handbook of Childhood Social Development, Third Edition. John Wiley & Sons. ISSN 9781119679028. s. 729–746. doi: https%3A/doi.org/10.1002/9781119679028.ch39.
 • Orm, Stian; Orm, Cathrine; Mebostad, Mette Ingebrigtsen; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2022). Confirming the Validity of the School-Refusal Assessment Scale—Revised in a Sample of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13, s. 1–6. doi: 10.3389/fpsyg.2022.849303.
 • Denise de Almeida, Maia; Farid, Bardid; Tobias, Koch; Paula, Okuda; George, Ploubidis & Nordahl-Hansen, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Is Motor Milestone Assessment in Infancy Valid and Scaled Equally Across Sex, Birth Weight, and Gestational Age? Findings From the Millennium Cohort Study. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12(781602), s. 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2021.781602. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gabarron, Elia; Dechsling, Anders; Skafle, Ingjerd & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Discussions of Asperger Syndrome on Social Media: Content and Sentiment Analysis on Twitter. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 6(3). doi: 10.2196/32752. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schjølberg, Synnve; Shic, Frederick; Volkmar, Fred R.; Nordahl-Hansen, Anders ; Stenberg, Nina & Torske, Tonje [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). What are we optimizing for in autism screening? Examination of algorithmic changes in the M‐CHAT. Autism Research. ISSN 1939-3792. s. 1–9. doi: 10.1002/aur.2643. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Kalandadze, Tamara; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Shic, Frederick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual and augmented reality in social skills interventions for individuals with autism spectrum disorder: A scoping review. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–16. doi: 10.1007/s10803-021-05338-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahl, Christine; Sætra, Henrik Skaug & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Computer-Aided Games-Based Learning for Children with Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12789, s. 145–158. doi: 10.1007/978-3-030-77277-2_12.
 • Dean, Michelle & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). A Review of Research Studying Film and Television Representations of ASD. Review Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 2195-7177. doi: 10.1007/s40489-021-00273-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skafle, Ingjerd; Gabarron, Elia; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Online Attitudes and Information-Seeking Behavior on Autism, Asperger Syndrome, and Greta Thunberg. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(9). doi: 10.3390/ijerph18094981. Fulltekst i vitenarkiv
 • Speyer, Renee; Chen, Yu-Wei; Kim, Jae-Huyn; Wilkes-Gillan, Sarah; Nordahl-Hansen, Anders Johan & Wu, Ho Ching [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Non-pharmacological Interventions for Adults with Autism: a Systematic Review of Randomised Controlled Trials. Review Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 2195-7177. doi: 10.1007/s40489-021-00250-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca & Orm, Stian [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 111:103885, s. 1–11. doi: 10.1016/j.ridd.2021.103885. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sánchez Pérez, Patricia; Nordahl-Hansen, Anders Johan & Kaale, Anett (2020). The Role of Context in Language Development for Children With Autism Spectrum Disorder. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.563925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pesonen, Henri; Itkonen, Tiina; Saha, Mari & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Framing autism in newspaper media: an example from Finland. Advances in Autism (AIA). ISSN 2056-3868. doi: 10.1108/AIA-01-2020-0003.
 • Dechsling, Anders; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Om metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 47(1), s. 5–16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skafle, Ingjerd; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Secondary and Postsecondary Students with Autism Spectrum Disorder. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders: living edition. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6435-8. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102202-1.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Kvernbekk, Tone (2020). Construct Validity in Scientific Representation: A Philosophical Tour. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 6, s. 88–99. doi: 10.23865/ntpk.v6.1704. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie & Øien, Roald A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). An Overview of Virtual Reality Interventions for two Neurodevelopmental Disorders: Intellectual Disabilities and Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12197, s. 257–267. doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_17.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12197, s. 161–170. doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_11.
 • Kaale, Anett & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Barn og unge med autismespekterforstyrrelse, Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 523–547.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Donolato, Enrica; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay Frazier & Melby-Lervåg, Monica (2019). PROTOCOL: Language interventions for improving oral language outcomes in children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. Campbell systematic reviews. ISSN 1891-1803. 15:e1062(4), s. 1–21. doi: 10.1002/cl2.1062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skafle, Ingjerd; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Short report: Social perception of High School students with ASD in Norway. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–6. doi: 10.1007/s10803-019-04281-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zhang, Dajie; Bedogni, Francesco; Boterberg, Sofie; Camfield, Carol; Camfield, Peter & Charman, Tony [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2019). Towards a consensus on developmental regression. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. ISSN 0149-7634. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.08.014.
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Mental Health and ASD. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6435-8. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102050-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Chawarski, Marek (2019). Substance Use Problems/Disorders in Individuals with ASD. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6435-8. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102122-1.
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Screening Instruments for ASD. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-1-4614-6435-8. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102295-1.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Cicchetti, Domenic V. & Øien, Roald A (2018). A Review Update on Gender Dysphoria and ASD and Response to Corrections. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. doi: 10.1007/s10803-018-3863-8.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus; Øien, Roald A & Fletcher-Watson, Sue (2018). En Empirisk Studie av Autisme på Film og TV. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(12). Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A; Volkmar, Fred R.; Shic, Frederick & Cicchetti, Domenic V. (2018). Enhancing the Understanding of Clinically Meaningful Results: A Clinical Research Perspective. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 270, s. 801–806. doi: 10.1016/j.psychres.2018.10.069. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Roald A; Bergman, Ella Maja & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorders. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer. ISSN 978-1-4614-6435-8. s. 1–4. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102292-1.
 • Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic V. & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Gender Dysphoria, Sexuality and Autism Spectrum Disorders: A Systematic Map Review. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–10. doi: 10.1007/s10803-018-3686-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–15. doi: 10.1080/00313831.2018.1476406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Roald A; Schjølberg, Synnve; Volkmar, Fred R.; Shic, Frederick; Cicchetti, Domenic V. & Nordahl-Hansen, Anders Johan [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Clinical Features of Children With Autism Who Passed 18-Month Screening. Pediatrics. ISSN 0031-4005. 141(6). doi: 10.1542/peds.2017-3596. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Roald A; Vambheim, Sara Magelssen; Hart, Logan; Nordahl-Hansen, Anders; Erickson, Craig & Wink, Logan [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sex-Differences in Children Referred for Assessment: An Exploratory Analysis of the Autism Mental Status Exam (AMSE). Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. 48(7), s. 2286–2292. doi: 10.1007/s10803-018-3488-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2018). Movie and TV Depictions of Autism Spectrum Disorder. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer. ISSN 978-1-4614-6435-8. s. 1–5. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102247-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan; Tøndevold, Magnus & Fletcher-Watson, Sue (2018). Mental health on screen: a DSM-5 dissection of portrayals of Autism Spectrum Disorders in film and TV. Psychiatry Research. ISSN 0165-1781. 262, s. 351–353. doi: 10.1016/j.psychres.2017.08.050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Atypical: A typical portrayal of Autism? The Lancet Psychiatry. ISSN 2215-0374. 4(11), s. 837–838. doi: 10.1016/S2215-0366%2817%2930397-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaale, Anett; Smith, Lars; Nordahl-Hansen, Anders; Fagerland, Morten & Kasari, Connie (2017). Early interaction in autism spectrum disorder: Mothers' and children's behaviours during joint engagement. Child: Care, Health and Development. ISSN 0305-1862. 44(2), s. 312–318. doi: 10.1111/cch.12532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Roald A; Hart, Logan; Schjølberg, Synnve; Wall, Carla A.; Kim, Elizabeth S. & Nordahl-Hansen, Anders [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Parent-Endorsed Sex Differences in Toddlers with and Without ASD: Utilizing the M-CHAT. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. 47(1), s. 126–134. doi: 10.1007/s10803-016-2945-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders; Fletcher-Watson, Sue; McConachie, Helen & Kaale, Anett (2016). Relations between specific and global outcome measures in a social-communication intervention for children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders. ISSN 1750-9467. 29-30, s. 19–29. doi: 10.1016/j.rasd.2016.05.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2014). Language assessment in children with autism spectrum disorder: Concurrent validity between report-based assessments and direct tests. Research in Autism Spectrum Disorders. ISSN 1750-9467. 8(9), s. 1100–1106. doi: 10.1016/j.rasd.2014.05.017.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Inter-rater reliability of parent and preschool teacher ratings of language in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders. ISSN 1750-9467. 7(11), s. 1391–1396. doi: 10.1016/j.rasd.2013.08.006.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordahl-Hansen, Anders ; Roeyers, Herbert; Poustka, Luise; Bölte, Sven & Marschik, Peter B. (2022). Trajectories in Developmental Disabilities: Infancy - Childhood - Adolescence. Frontiers Media S.A.. ISBN 978-2-88976-109-8. -(-). 133 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordahl-Hansen, Anders (2022). Nå inntas filmlerretet og TV-skjermen av en ny generasjon på autismespekteret. [Avis]. Aftenposten.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2022). R-FAAT - Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD, og Tourettes syndrom.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Sætra, Henrik Skaug; Fosch-Villaronga, Eduard & Dahl, Christine (2022). Normativity assumptions in social robots for autistic children.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2022). På barneskolen fikk Simon utdelt «hæmma-PC». Nå driver han markedsføringsfirma og studerer psykologi. [Avis]. Nordlys.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2022). Autistisk populärkultur på frammarsch. [Fagblad]. Tidningen Autism.
 • Gabarron, Elia; Henriksen, André & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Social media, physical activity and autism: better or bitter together? A scoping review .
 • Dechsling, Anders; Vister, Oda Marie; Johansen, Trine Elise; Herikstad, Yngve & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Implementing Virtual Reality technology for autistic students: Teacher’s perspective on success factors and challenges.
 • Dean, Michelle & Nordahl-Hansen, Anders (2022). The Experiences and Perceptions of Professional Autistic Actors in Film and on Television.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Dean, Michelle; Fletcher-Watson, Sue & Orm, Stian (2022). Autistic People Don’t like Music – an International Survey on Community Opinions of Autistic Portrayals on Film and TV.
 • Marschik, Peter B.; Poustka, Luise; Bölte, Sven; Roeyers, Herbert & Nordahl-Hansen, Anders (2022). Editorial: Trajectories in Developmental Disabilities: Infancy–Childhood–Adolescence. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 13. doi: 10.3389/fpsyt.2022.893305.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Dean, Michelle (2022). The experiences and perceptions of professional autistic actors in film and on television.
 • Pennington, Charlotte; Nordahl-Hansen, Anders ; Bochynska, Agata & Kalandadze, Tamara (2022). A new way of publishing: Registered Reports 2.0 by Dr Charlotte Pennington.
 • Quintana, Daniel; Kalandadze, Tamara; Bochynska, Agata & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2022). RIOT Science Club: Five things about open science that every researcher should know | Dr Dan Quintana.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2022). Film og medias framstilling av nevromangfoldstilstander.
 • Azevedo, Flavio; Kalandadze, Tamara & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). RIOT Science Club Norway: Measuring ideology: Current practices, consequences, and recommendations by Dr Flávio Azevedo.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2021). RIOT Science Club Norway: Measuring ideology: Current practices, consequences, and recommendations by Dr Flávio Azevedo. [Internett]. Youtube.
 • Kalandadze, Tamara & Nordahl-Hansen, Anders (2021). Anna Blir Sarkastisk. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
 • Esposito, Gianluca; Marschik, Peter B. & Nordahl-Hansen, Anders (2021). Technological advancements in the assessment and intervention of developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities. ISSN 0891-4222. 119. doi: 10.1016/j.ridd.2021.104088.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2021). Å forstå seg selv. Med Olaug Nilssen og Lina Liman. Boklansering Litteraturhuset i Oslo.
 • David, Linda; Nordahl-Hansen, Anders Johan & Øien, Roald A (2021). Kjønnsidentitet og nevroutviklingstilstander.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Autisme i Media og Film.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). The Greta Thunberg effect is changing online attitudes about Asperger’s. [Internett]. au-ti.com.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Rain Man and the lessons of autistic portrayals in film and TV. Semicolon.
 • Sánchez Pérez, Patricia; Nordahl-Hansen, Anders Johan & Kaale, Anett (2021). The Role of Context in Language Development for Children with Autism Spectrum Disorder.
 • Børtveit, Line; Nordahl-Hansen, Anders Johan; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordgreen, Tine (2021). Tredjegenerasjons atferdsanalyse i internettlevert behandling for pasienter med depresjon.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan (2021). Pros and cons of character portrayals of autism on TV and film.
 • Orm, Stian; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders Johan (2020). Virtual Reality to Enhance Social and Emotional Skills in Children with Autism Spectrum Disorders.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan (2020). Research Focus: Interview with Anders Nordahl-Hansen. [Fagblad]. ThriveNordics.org.
 • Bredberg, Johan Per Ivar Bo; Nordahl-Hansen, Anders Johan & Hammer Smedsrud, Jørgen (2020). Evnerike elever og spesialundervisning.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan; Skafle, Ingjerd & Øien, Roald A (2020). Elever med autisme og deres opplevelse av sosiale aspekter i videregående skole.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie & Øien, Roald A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Virtual Reality Interventions: Autism and Intellectual Disabilities.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality.
 • Dean, Michelle & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Film and Television Representations of ASD: It’s Not Just about Hollywood.
 • Skafle, Ingjerd & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Å tilrettelegge for ensomhet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 32(2), s. 59–61.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2020). Autisme: Myter og Fakta skapt av Media.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autism på vita duken: "De som jobbar med film har blivit medvetna". [Fagblad]. SpecialNest.se.
 • Pesonen, Henri; Nordahl-Hansen, Anders; Itkonen, Tiina & Nislin, Mari (2019). How is Autism Framed in Newspaper Media.
 • Skafle, Ingjerd; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistic Student's Perception of Social Inclusion inUpper High-School: A Fresh Start.
 • Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic Vincent; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). A commentary to “Toddler Screening for Autism Spectrum Disorder: A meta-analysis of diagnostic accuracy”. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. s. 1–2. doi: 10.1007/s10803-019-04226-3.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autism och Schizofreni - filmskaparnas favoriter. [Radio]. Sveriges Radio P1.
 • Øien, Roald A; Klin, Ami; Saulnier, Celine; Chawarska, Katarzyna; McPartland, James & Nordahl-Hansen, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). In Memoriam: Domenic V. Cicchetti, PhD. 1937-2019. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. doi: 10.1007/s10803-019-04143-5.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Regression in Autism is Far More Common Than Once Thought. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. ISSN 0149-7634. 103, s. 29–30. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.06.023.
 • Kim, Jae-Hyun; Chen, Yu-Wei; Nordahl-Hansen, Anders; Wu, Ho Ching; Cordier, Reinie & Speyer, Renee (2019). What Inverventions can we use for Autistic Adults?
 • Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Autism: What do we know about Social Development and Intervention. I Yilmaz, Meltem (Red.), Otizm ve Egitim, Sanat, Mekan: Autism & Education, Art, Space. Ankara Pegem Akademi. ISSN 9786052416549. s. 1–18.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Media og Autisme.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistic Portrayal on film and TV.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Video Observation and Coding Strategies in Research on Children.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistiske karakterer på TV og film forsterker stereotypier. [Internett]. Forskning.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018). Anders Nordahl-Hansen om Autisme på film og TV. [Internett]. Krumsvik & Co Podcast.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018). Autisten i oss. [Tidsskrift]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Fletcher-Watson, Sue (2018). I Know all about autism, I've seen that Movie you know: Portrayals of autism on film and TV.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018). Autisme på film og TV. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018). Krimheltenes Superevner. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Hart, Logan & Øien, Roald A (2018). The Scientific Study of Parents and Caregivers of Children with ASD: A Flourishing Field but Still Work to be Done. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. 48(4), s. 976–979. doi: 10.1007/s10803-018-3526-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Bias in Assessment Instruments for Autism. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer. ISSN 978-1-4614-6435-8. s. 1–2. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102217-1.
 • Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Norway and autism. I Volkmar, Fred R. (Red.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer. ISSN 978-1-4614-6435-8. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102106-3.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A & Fletcher-Watson, Sue (2017). Pros and cons of character portrayals of autism on TV and film. Journal of Autism and Developmental Disorders. ISSN 0162-3257. 48(2), s. 635–636. doi: 10.1007/s10803-017-3390-z.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Stereotypisk framstilling av autisme på TV og film. [Avis]. Aftenposten.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Roundtable Discussion on Autism and Art.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). – Fremstilles som supermennesker på film. [Internett]. NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Stereotyp autism på film. [Internett]. SVT Svensk Televisjon.
 • Hart, Logan; Øien, Roald A; Velasquez, E; Wang, Q; Mademtzi, M & Nordahl-Hansen, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Using Positional Tracking to Monitor Gaze in VR - Pilot Study.
 • Øien, Roald A; Vambheim, Sara Magelssen; Nordahl-Hansen, Anders; Hart, Logan; Eisemann, Martin & Shic, Frederick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sex Differences in Children Referred for Assessment: Utilizing the Autism Mental Status Exam (AMSE).
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Tar du ofte barnet ditt i å lyve om småting? [Internett]. Mamma.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Results from the Project: Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Kan Shakespeare hjelpe autistiske barn til å kommunisere bedre? [Fagblad]. Forskning.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). En presentasjon av Brief Observation of Social Communication Change (BOSCC).
 • Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus & Fletcher-Watson, Sue (2016). Autism on the Screen: Shaping Public Knowledge of Autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Målingsproblematikk i studier med barn med autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). The use of specific and global measures for assessing change in a community based intervention for children with autistic disorder.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Autisme og inkludering. [Radio]. NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Om forskning på autisme. [TV]. NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Fletcher-Watson, Sue; McConachie, Helen & Kaale, Anett (2015). Measuring treatment effect in children with ASD using specific and global outcomes through Joint Engagement coding and an early verison of BOSCC.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Social communication and language measurement in Autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Blanc, Romuald; Kaale, Anett; McConachie, Helen & Fletcher-Watson, Sue (2014). A Review of the Brief Observation of Social Communication change (BOSCC).
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Tror de er dårlige foreldre. [Avis]. Budstikka.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Sender toåringer på organisert turn. [Internett]. Avis.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Smårollinger i idrettskø. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Assessment of language among children with Autism Spectrum Disorder.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Språk og språkmål hos førskolebarn med autisme.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013). Ti år med knuste drømmer. [Avis]. Aftenposten.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2013). Barn smittes av foreldre-stress. [Avis]. VG.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2013). Measuring language in children with autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders ; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Concurrent validity between parent report and direct assessment of language in young children with autistic disorder.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013). Måling av språk hos barn med autisme.
 • Nordahl Hansen, Anders & Kaale, Anett (2013). Inter-rater reliability and concurrent validity of language measures for young children with autism.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013). Kom og lek. [Avis]. VG.
 • Nordahl Hansen, Anders ; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Inter-rater reliability for the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory: Parent and preschool teacher ratings of children with childhood autism.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Fritidsaktiviteter - må vi det? [Avis]. Mamma.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Læring i skolen - Foredrag.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Barn som lyver. [Internett]. Foreldre & Barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Tar ikke ferie ved skoleslutt. [Avis]. Aftenposten Aften.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Bygg opp barnas indre styrke. [Avis]. Dagbladet Magasinet.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). NRK Supernytt: Fritidsaktiviteter og stress. [TV]. NRK.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Skryt på riktig måte. [Internett]. Foreldre & barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Disse barna blir best likt av andre. [Internett]. Foreldre & barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Autismespekterforstyrrelser. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. 19(01), s. 20–20.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Kickboksing for 3-åringer. [Internett]. Foreldre&Barn-Klikk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Barn skal mestre kniv. [Internett]. http://www.nrk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). La barna styre fritiden selv. [Internett]. Foreldre & Barn-Klikk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2011). La barnet bestemme. [Internett]. Dagbladet.
 • Kaale, Anett; Smith, Lars; Sponheim, Eili & Nordahl Hansen, Anders Johan (2011). Joint Engagement and Joint attention during mother-child and preschool teacher-child play: similarities and differences.
 • Nordahl Hansen, Anders Johan ; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2011). Synchronization of Interplay In Children with Autistic Disorder and Preschool Teachers.
 • Nordahl Hansen, Anders (2010). Les Choristes. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. 17(2).
 • Nordahl Hansen, Anders (2010). Michael Tomasello anbefaler: Jerome S. Bruners "Acts of Meaning". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. 17(1).
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Book-review on Michael Tomasello's "Origins of Human communication". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Book-review "Asperger and Autism: The Facts" by Simon Baron Cohen. Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Jerome Bruner anbefaler: Edvard Chase Tolmans "Purposive behavior in animals and men". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. 16(3).
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). "A guru on bilingualism: An interview with Catherine Snow". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. 16(3).
 • Nordahl Hansen, Anders (2008). Bokanmeldelse "Mirroring People: The new science of how we connect with others". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2008). Anmeldelse "Joint Attention: It's origins and role in development". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues. Akademika forlag. ISSN 1501-8962.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:20 - Sist endret 29. apr. 2022 17:11