Eva Martinsen Dyrnes

Institutt for pedagogikk, IKT og læring
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608104
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-75

Faglige interesser

 • Yrkesfagopplæring
 • Yrkesfaglæreren i det mangfoldige klasserommet
 • Spesialundervisning i yrkesfaglig opplæring

Undervisning

 • Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk, Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere
 • Spesialundervisning i yrkesfaglig opplæring, Master spesialpedagogikk

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Rådgiver i videregående skole
 • Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag i videregående skole
 • Norsklærer på studiespesialiserende og yrkesfaglig program i videregående skole
 • Sosialkurator i sosialkontor og barnevern

Utdanning

 • Master i sosialt arbeid
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Kollegaveiledning
 • Norskfaglig utdanning (100 studiepoeng)
 • Vernepleier

Samarbeid

 • OsloMet - om yrkesfaglærerutdanningen
 • NMBU - om det mangfoldige klasserommet

Publikasjoner

 • Brännström, Martta & Dyrnes, Eva Martinsen (2021). Skoleovertakelse som didaktisk metode i lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 495–505.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2021). Identitetsskaping gjennom yrkesretting av fellesfaget matematikk på vg1 bygg-og anleggsfag i videregående skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Sträng, Dan Roger (2021). Arbeidsinnkludering som en vei til varig arbeidslivstilknytning og et verdig voksenliv: Hvordan metoder for arbeidsinnkludering kan brukes i opplæringen av lærekandidater: [Work inclusion as a way to a lasting working life connection and a dignified adult life. Nordic Journal of Vocational Education and Training. ISSN 2242-458X. 11(3), s. 1–21. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.211131.
 • Jonsdottir, Gudrun & Dyrnes, Eva Martinsen (2019). Letter writing, an alternative approach in teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 3 (4). doi: 10.7577/njcie.3345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Breilid, Nils & Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Identifying significant factors which can contribute to successful transitions from school to lasting employment affiliation for pupils in vocational training programs. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. ISSN 2464-4153. 2, s. 1–22. doi: 10.7577/sjvd.2179. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Johansen, Gerd & Jonsdottir, Gudrun (2015). Hvordan forbereder PPU lærerstudenter på møtet med det flerkulturelle klasserommet? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 99(3-4), s. 220–232.
 • Luthen, Geir Sverre; Dyrnes, Eva Martinsen & Nätt, Tom Heine (2014). Students participation in an facebook group related to a university college course. I Arntzen, Eystein (Red.), Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013. ATEE - Association for Teacher Education in Europe. ISSN 978-90-8156-397-0. s. 358–371.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dyrnes, Eva Martinsen (2021). Verdig voksenliv - overganger fra skole til varig arbeidslivstilknytning for lærekandidater.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2021). Vurdering av lærekandidater.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Sträng, Dan Roger (2020). Verdig Voksenliv. Rapport fra en studie.
 • Johansen, Gerd; Solli, Kristin & Dyrnes, Eva Martinsen (2019). Exploring knowledge practices in a building and construction program.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2019). Å utdanne verdens beste fagarbeidere.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Jonsdottir, Gudrun (2018). Prospective teachers`encounters with student diversity.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Sträng, Dan Roger (2018). Kollektiv yrkesläreridentitet.
 • Breilid, Nils & Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Identifying significant factors which can contribute to successful transitions from school to lasting employment affiliation for pupils with special needs in vocational training programs.
 • Rekdahl, Merete Chatrin & Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Utviklingsprosjekt med digitale verktøy og medier. Et Puls prosjekt.
 • Jonsdottir, Gudrun & Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Diversity and multicultural classrooms - reflective letter-writing to increase Teachers students self-awerness.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Diversity and mul¬ticultural classrooms - reflective letter-writing to increase future teachers self-awareness.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2016). Det gode møtet som motivasjon for å komme på skolen og lære.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2015). Hva kan fremme yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning?
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2015). Hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning?
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Jonsdottir, Gudrun (2015). Let’s make a plan: Educating future teachers for understanding and managing the multicultural classroom.
 • Sträng, Dan Roger & Dyrnes, Eva Martinsen (2015). Fagyrkeslærere som klasseromsforskere. Vurdering for læring på PPU Yrkesfag.
 • Sträng, Dan Roger & Dyrnes, Eva Martinsen (2015). PPU Yrkesfag – en praksisnær lærerutdanning i forandring.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Johansen, Gerd (2014). Inspecting the blind spots: How are Cultural diversity treated in teacher education in Norway?
 • Holte, Kjersti E. Lien; Dyrnes, Eva Martinsen & Arnesen, Anne Lise (2013). Special education - special risk? Troubling pathways to vocational competence for young people at risk in upper secondary education. I Arntzen, Eystein (Red.), Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013. Høgskolen i Østfold.
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Arnesen, Anne Lise & Holte, Kjersti E. Lien (2013). "I take one day at a time" Aims and contradictions in support strategies for young people "at risk" in vocational schooling. I Arntzen, Eystein (Red.), Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013. Høgskolen i Østfold.
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Luthen, Geir Sverre & Nätt, Tom Heine (2013). Facebook as a communication tool in secondary teacher education. I Arntzen, Eystein (Red.), Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013. Høgskolen i Østfold. s. 128–129.
 • Arnesen, Anne-Lise; Dyrnes, Eva Martinsen & Holte, Kjersti E. Lien (2013). Special education – special risk? Troubling pathways to vocational competence for young people in upper secondary education.
 • Arnesen, Anne-Lise; Holte, Kjersti E. Lien & Dyrnes, Eva Martinsen (2013). “When One Door Shuts, Another Opens”! How Young People ‘At Risk’ Experience their Schooling towards a Vocational Career.
 • Arnesen, Anne-Lise; Dyrnes, Eva Martinsen & Holte, Kjersti E. Lien (2013). “I take one day at a time”. Aims and contradictions in support strategies for young people ‘at risk’ in vocational schooling: Symposium at ATEE conference 2013: Diversity and social justice as a challenge in future.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Holte, Kjersti E. Lien (2013). When vulnerability meets demands in vocational education - An ethnographic study of a small upper secondary school and the students`experiences.
 • Dyrnes, Eva Martinsen; Luthen, Geir Sverre & Nätt, Tom Heine (2013). Facebook as a communication tool in Secondary Teacher Education.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Dyrnes, Eva Martinsen (2013). I take one day at a time Young people "at risk" in vocational schooling envisioning their future career.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2013). Det gode møtet som motivasjon til å fullføre. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 65–68.
 • Dyrnes, Eva Martinsen (2012). The quality of relations between students and teachers in upper secondary schools.
 • Arnesen, Anne-Lise; Nilsen, Sigmund Egil; Holte, Kjersti E. Lien & Dyrnes, Eva Martinsen (2013). Elevers vei mot yrkeskompetanse -tilrettelegging av opplæring (unntatt offentlighet). Høgskolen i Østfold.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 26. juli 2021 11:10