index.html

Bildet viser inngangspartiet ved Høgskolen i Østfolds studiested i Halden.

Om instituttet

Det nyopprettede Instituttet for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag (RES) er ett av tre institutter ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Instituttet har 50 ansatte innenfor fagområdene matematikk og naturfag, de praktiske og estetiske fagene kroppsøving, drama, musikk, kunst og håndverk, samt samfunnsfag og religion, livssyn og etikk. Instituttet leverer ressurser, kompetanse og forskning til fakultetsovergripende studieprogram, og har ansvaret for masterstudiet i matematikkdidaktikk. I tillegg jobber ansatte ved instituttet i eksternfinansierte etter- og videreutdanninger. Instituttets ansatte er sterkt engasjert i undervisning og forskning, både profesjonsrettet og disiplinfaglig.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan instituttet er organisert og om ledelsen ved instituttet.