Odd Tore Kaufmann

Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608292
+4797648738
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-84

Faglige interesser

Lærerrollen i matematikk.
Multiplikasjon på småskoletrinnet.
Elevfeil i matematikk.
Programmering i matematikk. 

Undervisning

Matematikk i Grunnskolelærerutdanning 1-7 

Bakgrunn

Hovedfag og PhD i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder.

Publikasjoner

 • Kaufmann, Odd Tore & Stenseth, Børre (2020). Programming in mathematics education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X. doi: 10.1080/0020739X.2020.1736349.
 • Kaufmann, Odd Tore (2019). Students´ reasoning on multiplication in the context of a primary school classroom . REDIMAT - Journal of Research in Mathematics Education. ISSN 2014-3621. 8(1), s. 6–29. doi: 10.17583/redimat.2019.2822. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Odd Tore & Ryve, Andreas (2019). Construction of teachers’ roles in collegial discussions. I Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja & Veldhuis, Michiel (Red.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISSN 978-90-73346-75-8. s. 3408–3415. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Odd Tore (2018). The problem of distinguishing multiplicative from additive reasoning in primary school classroom context. European Journal of Science and Mathematics Education. ISSN 2301-251X. 6(3), s. 100–112. doi: 10.17583/redimat.2019.2822. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Odd Tore; Stenseth, Børre & Holone, Harald (2018). Programmering i matematikkundervisningen. I Norstein, Anne & Haara, Frode Olav (Red.), Matematikkundervisning i en digital verden. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55521-4. s. 73–96.
 • Forsström, Sanna Erika & Kaufmann, Odd Tore (2018). A Literature Review Exploring the use of Programming in Mathematics Education . International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN 1694-2493. 17(12), s. 18–32. doi: 10.26803/ijlter.17.12.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaufmann, Odd Tore (2018). Tensions for primary school pupils when working with multiplication tools. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2018.11.001.
 • Kaufmann, Odd Tore (2018). Teachers' attention to student thinking, mathematical content and teachers' role in a professional learning community. I Norén, Eva; Palmer, Hanna & Cooke, Audrey (Red.), Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISSN 978-91-984024-1-4. s. 259–268. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hofmann, Andrea & Kaufmann, Odd Tore (2014). Geometri. I Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin & Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42092-5. s. 159–378.
 • Kaufmann, Odd Tore (2002). Symmetri i skolegeometrien. ?. 13(2), s. 9–13.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Kaufmann, Odd Tore & Maugesten, Marianne (2021). I Don't know much about programming - but I think it's good for mathematics.
 • Kaufmann, Odd Tore; Stenseth, Børre; Berggren, Stein Arnold & Forsström, Sanna Erika (2021). Whats my angle? Students cooperating to make a square. .
 • Kaufmann, Odd Tore & Stenseth, Børre (2020). Programmering vil bli en utfordring for lærere. [Fagblad]. Forskning.no.
 • NRK, nyhetsjournalist & Kaufmann, Odd Tore (2020). Programmering i skolen.
 • Kaufmann, Odd Tore (2020). Programming in mathematics education.
 • Bjørkeng, Per Kristian & Kaufmann, Odd Tore (2020). Nesten ingen lærere kan faget de nå skal lære bort. [Avis]. Aftenposten.
 • Kaufmann, Odd Tore & Maugesten, Marianne (2019). Jeg vet ikke nok om programmering(men jeg tror det er viktig for matematikkundervisningen).
 • Kaufmann, Odd Tore & Ryve, Andreas (2019). Construction of teachers’ role in collegial discussions.
 • Stenseth, Børre; Kaufmann, Odd Tore & Forsström, Sanna Erika (2019). Programmering og matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. s. 7–12.
 • Kaufmann, Odd Tore; Grinderud, Kristine Charlotte & Forsström, Sanna Erika (2019). Integrating programming in mathematics education .
 • Meaney, Tamsin Jillian; Kristensen, Bodil Stakkestad; Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne; Huru, Hilja Lisa & Kvivesen, Mona (2019). Digitale verktøy er bra for tilpasset opplæring (men kanskje ikke så bra for å lære matematikk).
 • Kaufmann, Odd Tore (2018). The “divergence” between research on the use of programming in school and what happens in many national curriculums.
 • Kaufmann, Odd Tore (2018). How do students encounter and reason about multiplication in primary school classroom context? .
 • Kaufmann, Odd Tore & Olafsen, Audun Rojahn (2018). Å gjøre feil er en av de beste måtene å lære matematikk på.
 • Kaufmann, Odd Tore & Olafsen, Audun Rojahn (2018). Intervju med lærere. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. s. 31–34.
 • Kaufmann, Odd Tore (2017). Teachers’ attention to student thinking, mathematical content, teachers’ role and lesson management in a professional learning community.
 • Kaufmann, Odd Tore; Bostrøm, Edgar & Berntsen, Kristina Rakneberg (2016). Programmering i matematikkundervisningen.
 • Lilleby, Thomas; Holone, Harald & Kaufmann, Odd Tore (2015). Programmering i klasserommet. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
 • Kaufmann, Odd Tore (2012). Dei grunnleggjande ferdigheitene i "Matte overalt".
 • Kaufmann, Odd Tore (2011). Symposium: Klasseromsforskning.
 • Kaufmann, Odd Tore (2011). Realfag i Fredrikstadskolen: Har lærerne didaktisk kompetanse? Hvordan kan de bruke den for å fremme resultatene i skolene?
 • Kaufmann, Odd Tore (2011). Regneartene overalt - tidlig med ikke vågalt.
 • Kaufmann, Odd Tore (2010). Elevers forståelse av multiplikasjon.
 • Kaufmann, Odd Tore (2010). Bruk av konkreter. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. 21(1), s. 23–26.
 • Kaufmann, Odd Tore; Olafsen, Audun Rojahn & Rikheim, Kari (2010). Nytt på nytt med matematikk.
 • Kaufmann, Odd Tore (2010). Blir elevene flinke til å multiplisere ved å pugge gangetabellen? Matematikk - nå snakker vi. Sommerkursrapport 2010. NTNU-trykk. ISSN 9788291999234. s. 75–80.
 • Kaufmann, Odd Tore (2009). Multiplication in primary school.
 • Kaufmann, Odd Tore (2009). Elevers første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet.
 • Kaufmann, Odd Tore (2010). Elevenes første møte med multiplikasjon på småskoletrinnet. En sosiokulturell tilnærming til appropriering av multiplikasjon i klasserommet. Universitetet i Agder. ISSN 9788271176723.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 15. juni 2021 08:55