Arnstein Hjelde

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608279
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-073

Faglege interesser

 • Fleirspråklegheit og språkkontakt
 • Andrespråksutvikling
 • Grammatikk
 • Dialektologi
 • Nedarvingsspråk
 • Norsk i Amerika

Bakgrunn

 • Cand. philol. frå Universitetet i Trondheim
 • 1986-87: University of Wisconsin, La Crosse; visiting scholar 
 • 1990-92: Overhalla videregående skole; lektor
 • 1992: University of Wisconsin, Madison; visiting scholar
 • 1992-95: Universitetet i Trondheim / NTNU: stipendiat
 • 1995-97: Høgskolen i Nord-Trøndelag: høgskolelektor
 • 1997-2010: Høgskolen i Østfold: høgskolelektor 
 • 2010-2015: Høgskolen i Østfold: førstelektor 
 • 2015 - : Høgskolen i Østfold: dosent
 • 2016-2021: FoU-leiar ved HiØ 
 • 2017-2021: Medlem og nestleiar av høgskolestyret ved HiØ

Verv

 •  Leiar for Norskseksjonen
 • Leiar for FoU-gruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning

Publikasjoner

 • Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T. & Hjelde, Arnstein (2021). Variation in Infinitive Markers in American Norwegian. I Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (Red.), Selected Proceedings of the 10th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 10). Cascadilla Press. ISSN 978-1-57473-478-2. s. 60–68.
 • Søfteland, Åshild & Hjelde, Arnstein (2021). 'Ein må tenke seg om, ser du veit du, kva ord ein skal bruke.' Pragmatiske partiklar i amerikanorsk. I Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander & Åfarli, Tor Anders (Red.), Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . Novus Forlag. ISSN 9788283900811. s. 295–320.
 • Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein & Putnam, Michael Travis (2021). Competition at the Left Edge: Left-Dislocation vs. Topicalization in Heritage Germanic. I Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (Red.), Selected Proceedings of the 10th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 10). Cascadilla Press. ISSN 978-1-57473-478-2. s. 11–21.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad & Arntzen, Ragnar (2019). Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian. I Lenzing, Anke; Nicholas, Howard & Roos, Jana (Red.), Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203984. s. 185–206. doi: doi.org/10.1075/palart.7.08hje.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2018). Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk . Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 25–69. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 33(1), s. 33–62. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2017). Amerikanorsk: Orda vitner om kontakt mellom folk. I Joranger, Terje Mikael Hasle & Cleven, Harry T. (Red.), Norwegian-American Essays 2017. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-879-1. s. 257–282. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelde, Arnstein & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Language reforms in Norway and their acceptance and use in the Norwegian-American community, Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3497-4. s. 297–314.
 • Hjelde, Arnstein (2015). Changes in a Norwegian dialect in America. I Johannessen, Janne Bondi & Salmons, Joseph C. (Red.), Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234988. s. 283–298. doi: 10.1075/silv.18.13hje.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d). I Johannessen, Janne Bondi & Salmons, Joseph C. (Red.), Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234988. s. 256–280. doi: 10.1075/silv.18.12eid.
 • Hjelde, Arnstein (2015). The rise, spread and migration of Nynorsk. I Ureland, P. Sture & Steward, John (Red.), Minority Languages in Europe and Beyond - Results and Prospects. Logos Verlag Berlin. ISSN 9783832539191. s. 85–101.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest. I Page, Richard S & Putnam, Michael T. (Red.), Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004289604. s. 64–101. doi: 10.1163/9789004290211_005.
 • Hjelde, Arnstein (2012). "Folkan mine, dæm bære snakka norsk" - Norsk i Wisconsin frå 1940-talet og fram til i dag. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 30(2), s. 183–203.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (2021). Selected Proceedings of the 10th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 10). Cascadilla Press. ISBN 978-1-57473-478-2. 85 s.
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein Alexander (2020). Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam. University of Oslo. ISBN 978-82-91398-12-9. 11(2). 552 s.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027203120. 6(6). 263 s.
 • Kvam, Sigmund; Barstad, Guri Ellen; Hjelde, Arnstein; Todd, John James Rea & Parianou, Anastasia (2016). Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3497-4. 317 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjelde, Arnstein (2021). Language change over a lifespan: Einar Haugen’s last speaker.
 • Hjelde, Arnstein; Søfteland, Åshild; Kinn, Kari & Putnam, Michael T. (2021). Preface. I Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (Red.), Selected Proceedings of the 10th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 10). Cascadilla Press. ISSN 978-1-57473-478-2. s. v–vii.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen & Hjelde, Arnstein (2021). Young versus old speakers of heritage Norwegian: Novel data to solve methodological problems.
 • Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2021). The Nynorsk language in America.
 • Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2021). LALEMUC - Language learning in the multilingual classroom - an application for Norway's Research Council 2021.
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein A (2020). English preface: Janne Bondi Johannessen 1960–2020. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 17–32. doi: 10.5617/osla.8486.
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein A (2020). Janne Bondi Johannessen 1960–2020. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 1–16. doi: 10.5617/osla.8485.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Introduction (to Teachability and learnability). I Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (Red.), Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203120. s. 1–6. doi: DOI%2010.1075/palart.6.
 • Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein & Putnam, Mike (2019). Competition at the left-edge: Left-dislocation vs. V2 in heritage varieties of Germanic.
 • Hjelde, Arnstein & Eide, Kristin Melum (2019). Intergenerational Transmission of Norwegian as a Heritage Language.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2019). Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk .
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2019). Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell .
 • Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T. & Hjelde, Arnstein (2019). Variation in Infinitive Markers in American Norwegian.
 • Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (2019). "Vi lære te bruke skrivemaskin" – om infinitivsmerket i amerikanorsk.
 • Søfteland, Åshild & Hjelde, Arnstein (2019). Pragmatiske markørar i amerikanorsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2018). Norwegian bilinguals in America and their language change: real, apparent, attrition?
 • Hjelde, Arnstein (2018). Language change over a lifespan: Einar Haugen’s last living speaker.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2017). Modersmål er vort hjertesprog (…) sødt i liv og sødt i død, sødt i eftermælet! Litt om språk og språkbruk i Det norske Amerika i dag.
 • Hjelde, Arnstein (2017). Real time change in a Minnesota-Norwegian dialect; 1980s–2010s.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2017). Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2017). Verbflytting i Amerika-norsk.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2016). Inntrykk fra prærien 2016 – om norsk språk blant etterkommere av innvandrere.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2016). North American Norwegian.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2016). A Challenging Test.
 • Kühl, Karoline & Hjelde, Arnstein (2016). Borrowing of Connectors in Heritage North American Danish, Heritage North American Norwegian and Heritage Argentine Danish.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2016). Vocabulary skills among multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2016). Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Tre typer V2 i Amerikanorsk.
 • Barstad, Guri Ellen; Hjelde, Arnstein; Kvam, Sigmund; Parianou, Anastasia & Todd, John James Rea (2016). Making the case for an interdisciplinary approach to language and nation, Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3497-4. s. 9–12.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Intergenerational changes in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein (2016). Nynorsk in Norway and America - in the light of nation building.
 • Hjelde, Arnstein & Emilsen, Linda Evenstad (2016). From Old Norse to Middle Norwegian.
 • Hjelde, Arnstein & Emilsen, Linda Evenstad (2016). Nynorsk around 1900 / Nynorsk in America.
 • Hjelde, Arnstein (2016). Amerika-norsk talespråkskorpus: Erfaringar og ønske.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Norwegian as a heritage language in America - the final stage.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015). Skole for språkforskere. [Internett]. https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). «E jifta norsker»: Om strukturell forenkling i Amerika-norsk.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2015). “De er itte fælt mye difference at all…” – om endringer og transfer i det norske språket på prærien.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2015). How to uncover the grammatical competence of Scandinavian heritage speakers.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2015). Heritage Language Acquisition and Attrition:Intergenerational Change among Norwegian Speakers in the Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence.
 • Hjelde, Arnstein (2015). “Sprogspørsmaalet” on the prairie: Language planning and reforms in Norway and their impact on the Norwegian-American community.
 • Kruse, Arne & Hjelde, Arnstein (2015). Linguistics and the Role of Language in Nation Building.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Hjelde, Arnstein (2015). Attrisjon på prærien.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Verbplassering i Amerika-norsk.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Flerspråklig oppvekst og utdanning.
 • Larsson, Ida; Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2015). American Norwegian: Speakers and data.
 • Hjelde, Arnstein (2015). Language change in real time, processability theory, language attrition.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Vokabularferdigheter hos tospråklige barn.
 • Hjelde, Arnstein (2014). The integration of English loanwords into America-Norwegian.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2014). Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald & Arntzen, Ragnar (2014). PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie.
 • Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar & Kvifte, Bjørn Harald (2014). Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2014). Linguistic diversity in the classroom.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2014). Studying the Norwegian Language in America: fieldwork in the past and present.
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2014). Språkendring og innvandring - hva kan lånordene fortelle?
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Adam og Johan: Om språklæring og språktap.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2014). Flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). Når flerspråklige barn blir alfabetisert på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2013). Sammenheng mellom vokabular og grammatisk kompleksitet i mellomspråksutvikling?
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Topikalisering og V2 i Amerika-norsk.
 • Hjelde, Arnstein (2013). Norwegian in America - a century of research on language contact and change.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein (2013). “Sprogspørsmaalet” on the prairie: Language planning and reforms in Norway and their impact on the Norwegian-American community.
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2013). News at Noon: The Norwegian Language in Canada. [TV]. CTV Saskatoon.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). PT, Language Development, Vocabulary and Reading Skills.
 • Hjelde, Arnstein (2013). English Influence on the American-Norwegian Vocabulary.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Multilingual Children from Kindergarten to School: Developing Second Language and Reading Skills.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein & Eide, Kristin Melum (2013). V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Praktisk erfaring med PT i forbindelse med kartlegging av barns andrespråksutvikling fra barnehage til skole.
 • Hjelde, Arnstein (2012). The rise, spread and migration of "Nynorsk" - success or failure?
 • Hjelde, Arnstein (2012). Ferdaminne frå ein prærielingvist. Aust i Vika. ISSN 0809-8727. s. 65–73.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Norske dialektar - i Noreg og Amerika.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Learning and forgetting a language.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Nynorsk.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Inter-Scandinavian language understanding.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger. Rapport (Høgskolen i Hedmark). ISSN 0808-2626. s. 29–29.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 21. sep. 2021 14:53