Arnstein Hjelde

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608279
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-073

Faglege interesser

 • Fleirspråklegheit og språkkontakt
 • Andrespråksutvikling
 • Grammatikk
 • Dialektologi
 • Nedarvingsspråk
 • Norsk i Amerika

Bakgrunn

 • Cand. philol. frå Universitetet i Trondheim
 • 1986-87: University of Wisconsin, La Crosse; visiting scholar 
 • 1990-92: Overhalla videregående skole; lektor
 • 1992: University of Wisconsin, Madison; visiting scholar
 • 1992-95: Universitetet i Trondheim / NTNU: stipendiat
 • 1995-97: Høgskolen i Nord-Trøndelag; høgskolelektor
 • 1997-2019: Høgskolen i Østfold; høgskolelektor; førstelektor; dosent

Verv

 • FoU-leiar ved Avdeling for lærarutdanning i 50 % stilling.
  • Som FoU-leiar leier eg FoU-utvalet ved avdelinga og
  • sit som medlem i høgskolens sentrale FoU-utval 
 • Medlem av HiØs publiseringsutval
 • Medlem av Styret for Høgskolen i Østfold

Prosjekter

Publikasjoner

 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad & Arntzen, Ragnar (2019). Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian, In Anke Lenzing; Howard Nicholas & Jana Roos (ed.),  Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203984.  Chapter 8.  s 185 - 206
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2018). Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 25- 69 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2017). Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  33(1), s 33- 62 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2017). Amerikanorsk: Orda vitner om kontakt mellom folk, I: Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (red.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel.  s 257 - 282 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjelde, Arnstein & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Language reforms in Norway and their acceptance and use in the Norwegian-American community, In  Language and Nation. Crossroads and Connections.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3497-4.  chapter.  s 297 - 314
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d), In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234988.  kapittel 13.  s 256 - 280
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest, In Richard S Page & Michael T. Putnam (ed.),  Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004289604.  Kapittel 4.  s 64 - 101
 • Hjelde, Arnstein (2015). Changes in a Norwegian dialect in America, In Janne Bondi Johannessen & Joseph C. Salmons (ed.),  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027234988.  Artikkel.  s 283 - 298
 • Hjelde, Arnstein (2015). The rise, spread and migration of Nynorsk, In P. Sture Ureland & John Steward (ed.),  Minority Languages in Europe and Beyond - Results and Prospects.  Logos Verlag Berlin.  ISBN 9783832539191.  -.  s 85 - 101
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1), s 54- 69
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2012). "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30(2), s 338- 364 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hjelde, Arnstein (2012). "Folkan mine, dæm bære snakka norsk" - Norsk i Wisconsin frå 1940-talet og fram til i dag. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30(2), s 183- 203

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein Alexander (red.) (2020). Bauta: Janne Bondi Johannessen in memoriam. University of Oslo.  ISBN 978-82-91398-12-9.  552 s.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (ed.) (2019). Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203120.  263 s. Vis sammendrag
 • Kvam, Sigmund; Barstad, Guri Ellen; Hjelde, Arnstein; Todd, John James Rea & Parianou, Anastasia (2016). Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3497-4.  317 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2021). LALEMUC - Language learning in the multilingual classroom - an application for Norway's Research Council 2021.
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein A (2020). English preface: Janne Bondi Johannessen 1960–2020. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 17- 32 . doi: https://doi.org/10.5617/osla.8486 Vis sammendrag
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein A (2020). Janne Bondi Johannessen 1960–2020. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 1- 16 . doi: 10.5617/osla.8485 Vis sammendrag
 • Hjelde, Arnstein & Bjørke, Camilla (2020). Reading skills among young Norwegian American heritage speakers in the early 1900s.
 • Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein & Kessler, Jörg-U. (2019). Introduction (to Teachability and learnability), In Ragnar Arntzen; Gisela Anne-Marie Håkansson; Arnstein Hjelde & Jörg-U. Kessler (ed.),  Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027203120.  Introduction.  s 1 - 6
 • Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein & Putnam, Mike (2019). Competition at the left-edge: Left-dislocation vs. V2 in heritage varieties of Germanic.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2019). Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2019). Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell.
 • Hjelde, Arnstein & Eide, Kristin Melum (2019). Intergenerational Transmission of Norwegian as a Heritage Language.
 • Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (2019). "Vi lære te bruke skrivemaskin" – om infinitivsmerket i amerikanorsk.
 • Søfteland, Åshild & Hjelde, Arnstein (2019). Pragmatiske markørar i amerikanorsk.
 • Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T. & Hjelde, Arnstein (2019). Variation in Infinitive Markers in American Norwegian.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2018). Norwegian bilinguals in America and their language change: real, apparent, attrition?.
 • Hjelde, Arnstein (2018). Language change over a lifespan: Einar Haugen’s last living speaker.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2017). Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2017). Verbflytting i Amerika-norsk.
 • Hjelde, Arnstein (2017). Real time change in a Minnesota-Norwegian dialect; 1980s–2010s.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2017). Modersmål er vort hjertesprog (…) sødt i liv og sødt i død, sødt i eftermælet! Litt om språk og språkbruk i Det norske Amerika i dag.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2016). Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn.
 • Barstad, Guri Ellen; Hjelde, Arnstein; Kvam, Sigmund; Parianou, Anastasia & Todd, John James Rea (2016). Making the case for an interdisciplinary approach to language and nation, In  Language and Nation. Crossroads and Connections.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3497-4.  Kapittel 1.  s 9 - 12
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Intergenerational changes in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2016). Tre typer V2 i Amerikanorsk.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2016). Norwegian as a heritage language in America - the final stage.
 • Hjelde, Arnstein (2016). Amerika-norsk talespråkskorpus: Erfaringar og ønske.
 • Hjelde, Arnstein (2016). Nynorsk in Norway and America - in the light of nation building.
 • Hjelde, Arnstein & Emilsen, Linda Evenstad (2016). From Old Norse to Middle Norwegian.
 • Hjelde, Arnstein & Emilsen, Linda Evenstad (2016). Nynorsk around 1900 / Nynorsk in America.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2016). Inntrykk fra prærien 2016 – om norsk språk blant etterkommere av innvandrere..
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2016). North American Norwegian.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2016). A Challenging Test.
 • Kühl, Karoline & Hjelde, Arnstein (2016). Borrowing of Connectors in Heritage North American Danish, Heritage North American Norwegian and Heritage Argentine Danish.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2016). Vocabulary skills among multilingual children.
 • Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla & Hjelde, Arnstein (2015, 16. september). Skole for språkforskere. [Internett].  https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Flerspråklig oppvekst og utdanning.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). «E jifta norsker»: Om strukturell forenkling i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2015). Verbplassering i Amerika-norsk.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Hjelde, Arnstein (2015). Attrisjon på prærien.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2015). Heritage Language Acquisition and Attrition:Intergenerational Change among Norwegian Speakers in the Midwest.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2015). “De er itte fælt mye difference at all…” – om endringer og transfer i det norske språket på prærien.
 • Hjelde, Arnstein (2015). Language change in real time, processability theory, language attrition.
 • Hjelde, Arnstein (2015). “Sprogspørsmaalet” on the prairie: Language planning and reforms in Norway and their impact on the Norwegian-American community.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2015). How to uncover the grammatical competence of Scandinavian heritage speakers.
 • Kruse, Arne & Hjelde, Arnstein (2015). Linguistics and the Role of Language in Nation Building.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2015). Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn.
 • Larsson, Ida; Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2015). American Norwegian: Speakers and data.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2014). Linguistic diversity in the classroom.
 • Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald & Hjelde, Arnstein (2014). Flerspråklige barn fra barnehage til skole.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2014). Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?.
 • Hjelde, Arnstein (2014). The integration of English loanwords into America-Norwegian.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Adam og Johan: Om språklæring og språktap.
 • Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar & Kvifte, Bjørn Harald (2014). Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk.
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2014). Språkendring og innvandring - hva kan lånordene fortelle?.
 • Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald & Arntzen, Ragnar (2014). PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hjelde, Arnstein (2014). Studying the Norwegian Language in America: fieldwork in the past and present.
 • Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2014). Vokabularferdigheter hos tospråklige barn.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). Når flerspråklige barn blir alfabetisert på et andrespråk.
 • Arntzen, Ragnar & Hjelde, Arnstein (2013). PT, Language Development, Vocabulary and Reading Skills.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Kvifte, Bjørn Harald (2013). Sammenheng mellom vokabular og grammatisk kompleksitet i mellomspråksutvikling?.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Topikalisering og V2 i Amerika-norsk.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest.
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2013). Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein (2013). English Influence on the American-Norwegian Vocabulary.
 • Hjelde, Arnstein (2013). Norwegian in America - a century of research on language contact and change.
 • Hjelde, Arnstein (2013). “Sprogspørsmaalet” on the prairie: Language planning and reforms in Norway and their impact on the Norwegian-American community.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Multilingual Children from Kindergarten to School: Developing Second Language and Reading Skills.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2013). Praktisk erfaring med PT i forbindelse med kartlegging av barns andrespråksutvikling fra barnehage til skole.
 • Hjelde, Arnstein & Eide, Kristin Melum (2013). V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2013, 10. september). News at Noon: The Norwegian Language in Canada. [TV].  CTV Saskatoon.
 • Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (red.) (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden).
 • Eide, Kristin Melum & Hjelde, Arnstein (2012). Verb second in the Norwegian varieties spoken in the American Midwest.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Ferdaminne frå ein prærielingvist. Aust i Vika.  ISSN 0809-8727.  s 65- 73
 • Hjelde, Arnstein (2012). Inter-Scandinavian language understanding.
 • Hjelde, Arnstein (2012, 04. mars). Norsk i Amerika, del 1. [Radio].  Språkteigen, NRK P2.
 • Hjelde, Arnstein (2012, 11. mars). Norsk i Amerika, del 2. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Norsk, utvandring og innvandring: Språktilegnelse og språkdød.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Norske dialektar - i Noreg og Amerika.
 • Hjelde, Arnstein (2012). Nynorsk.
 • Hjelde, Arnstein (2012). The rise, spread and migration of "Nynorsk" - success or failure?.
 • Hjelde, Arnstein (2012). The study on the Norwegian language in America.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Avslutning av Det andre møtet i TOBANO-nettverket.
 • Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Forskningens analyser og praksisfeltets vurderinger. Rapport (Høgskolen i Hedmark).  ISSN 0808-2626.  s 29- 29

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 24. juni 2021 13:40