Christina Berg Tveitan

Institutt for språk, litteratur og kultur
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608446
Studiested
Halden
Kontornr.
A1-021

Faglige interesser

  • Språktilegnelse og språkutvikling 
  • Flerspråklighet
  • Norsk som andrespråk

Undervisning

Underviser i norsk innenfor følgende områder: 

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning: Språk, tekst og matematikk (emneansvarlig høsten 2021) og Mangfold og fellesskap

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP)

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP)

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet)

Bakgrunn

Masteroppgave (2019) Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige  utviklingen av norsk som andrespråk (under publisering).

Publikasjoner

  • Tveitan, Christina Berg (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) piloting: the progress – so far.
  • Tveitan, Christina Berg (2019). Acquisition of noun phrases in spontaneous speech for children with Norwegian as their second language.
  • Tveitan, Christina Berg (2017). Når nynorsk blir spynorsk: Ei undersøking i kva for haldningar elevane i barne- og ungdomsskulen har til sidemålet sitt.
  • Tveitan, Christina Berg (2019). Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige utviklingen av norsk som andrespråk. HiØ.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. aug. 2019 13:09 - Sist endret 25. nov. 2021 16:54