Jessica Pedersen Belisle Hansen

Institutt for språk, litteratur og kultur
Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608511
+4797965597
Studiested
Halden
Kontornr.
EU1059

Faglige interesser

Interaksjon og sosial samhandling (videomediert interaksjon, sosial interaksjon, institusjonell interaksjon, interaksjon som et verktøy i profesjonell praksis)
Flerspråklighet på individnivå og samfunnsnivå.

Undervisning

NOR101 Barnelitteratur, leseropplæring og muntlighet (1-7)
NOR103 Språkleg mangfald, variasjon og endring (5-10)
NOR103 Variasjon og endring i tale og skrift (1-7)
NOR404 Flerspråklegheit
 

Bakgrunn

Doktorgradsstudier fra Multiling Senter for flerspråklighet, Instituttet for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Avhandling: Video-mediated interpreting. The interactional accomplishent of interpreting in video-mediated environments.

Mastergrad i Nordiske studier, studieretning Retorikk og språklig kommunikasjon, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Mastergradavshandling: Interpreting at a distance.

Bachelorgrad: Tegnspråk og tolking, Universitetet i Oslo

Enkeltemner: Språk, retorikk og kommunikasjon.

 

Samarbeid

 

 

Publikasjoner

 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Recruiting repair: Making sense of interpreters’ embodied actions in a video-mediated environment. Discourse Studies. ISSN 1461-4456. 24(6), s. 719–740. doi: 10.1177/14614456221112261.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2021). Creating space for interpreting within extended turns at talk. Journal of Pragmatics. ISSN 0378-2166. 182, s. 144–162. doi: 10.1016/j.pragma.2021.06.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Bridging divides in the interpreting profession. International Journal of Interpreter Education. ISSN 2150-5772. 12(2), s. 57–62. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Invisible participants in a visual ecology: Visual space as a resource for organising video-mediated interpreting in hospital encounters . Social Interaction - Video-Based Studies of Human Sociality. ISSN 2446-3620. 3(3). doi: 10.7146/si.v3i3.122609. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne M (2018). Kommunikasjon ved hjelp av tolk. Et ledd i å tilby likeverdig og faglig forsvarlig sykepleie. I Heyn, Lena (Red.), Klinisk kommunikasjon i sykepleie. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205507968. s. 230–255.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Tolking som felles aktivitet. Med lupe på kommunikative ståsted i tolkede sykehussamtaler. I Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena & Raanes, Eli (Red.), Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49528-9. s. 123–142.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Språk som multimodal samhandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Video-mediated interpreting – a matter of efficient service provision or poor service quality?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Linnestad, Anne-Margrethe (2022). Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner. [Internett]. https://www.youtube.com/c/NorwegianCentreforEhealthResearch.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Media ideologies of video-mediated interpreting.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2022). Sekvensstruktur og reparasjon i tolkete samtaler.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Undervisningsvideoer som data.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Video-mediated interpreting. The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments. Funn og etter-refleksjoner .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Videomediert tolking i sykehussamtaler. Funn og refleksjoner fra en studie som kombinerer multimodal samtaleanalyse og diskursanalyse .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Et eksempel på hva multimodal samtaleanalyse kan vise oss om profesjonell praksis og noen tanker om videre forskning .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Om å tilpasse praksiser til nye rom.
 • Hansen, Jessica (2021). Co-creating an interactional space in video-interpreted interaction.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Tolking via video. Teknologi, tolking og tjenesteorganisering.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Talking face-to-face vs. online video - An interactional view.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Tolking via video: Om å skape mening i et sammensatt rom for samhandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Tolking via video - Et spørsmål om tjenesteorganisering eller samhandling? .
 • Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Er tegnspråktolking mer komplekst enn talespråktolking?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). Kommunikasjon via tolk.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2020). På rettssikkerheten løs. Avisa Vårt land.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Buzungu, Hilde Fiva (2020). Samtaler der noe står på spill. Vårt Oslo.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Invisible participants in a visual ecology.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Tolking via video: Muligheter og begrensninger.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Tolking via video: Om å skape mening i et sammensatt rom for samhandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Borte best? Når tolken er et annet sted.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2019). Om å snakke for tolking – Midlertidige opphold i lengre taleturer.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Tolking i helsetjenestene: Tiltak, tjeneste og praksis.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Producing and preserving: Reflections on video-recordings as data.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Svennevig, Jan (2019). The temporary suspension of turns-in-progress in interpreted interaction .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2019). Use of space in video-interpreted encounters.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Teknologien: Venn eller fiende?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Multimodal forms of address in video interpreted hospital interaction .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Non-verbal indication of trouble in video mediated, interpreted hospital meetings.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Non-verbal indication of trouble in video mediated, interpreted hospital meetings.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Interpreting in the virtual meeting room - ideas and practice.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2018). Bruk av tolk i helsekommunikasjon .
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2017). Tolking via video - Hvordan legge til rette for god kommunikasjon?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Wattne, Maria (2017). Skjermtolking – teknologisk vidundermedisin eller placebo? . Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Kathrine Goborg, Rehder (2017). Policy and practice – the interpreter’s professional identity under development.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2017). – We shall see that he takes his medicine. Exploring stance in interpreted interaction.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Changing stance in the interpreted conversation: "We shall see that he takes his medicine".
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Training the users: How do we cooperate?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Fra babel til behandling.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2015). Teknologi og tolking.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Nylund, Hanne Randi (2014). Doing the impossible: Interpreting in academic settings. Experiences, preparations and useful strategies.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2013). Ikke fysisk til stede. Hvordan er fjerntolking annerledes enn tolking på stedet, og hva skal til for å lykkes?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2012). The distant classroom interpreter: How does remote interpreting influence the different relationships in an interpreted classrom setting?
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2021). Video mediated interpreting. The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments. . Universitetet i Oslo.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Interpreting at a distance. A comparative study of turn-taking in video remote interpreting and on-site interpreting. Universitetet i Oslo.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle & Løfsnes, Hanne Maritsdatter (2016). Sluttrapport. Skjermtolking - når tolken er et annet sted. Oslo universitetssykehus HF.
 • Løfsnes, Hanne Maritsdatter; Buzungu, Valèry; Buzungu, Hilde Fiva & Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2016). Skjermtolking - et spørsmål om organisering eller teknologi? Oslo universitetssykehus.
 • Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2015). Kunnskapsoppsummering. Skjermtolking - når tolken er et annet sted. Oslo universitetssykehus HF.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. aug. 2021 08:41 - Sist endret 9. mars 2022 13:56