English version of this page

Fagsider og databaser

Databaser, anbefalt litteratur og gode kilder

Se din fagside:

 • YouTube-veiledninger - Korte søkeveiledninger til noen av databasene nedenfor.
 • Tilgang hjemmefra - For å få tilgang til databaser merket med * (stjerne), bruk samme brukernavn og passord som du bruker ellers på HIØ (Feide-innlogging). Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W   

  Databaser

  Innhold

  Hjelp

  Emner

  Acacemic Search Premier*

  Delvis fulltekst artikkelbase, tverrfaglig. Søkeveiledning Flere fag

  ACM Digital Library

  Artikler og konferansepapirer fra The Association for Computing Machinery.   Informasjonsteknologi

  ACS journals*

  Fulltekst. Ca 50 tidsskrifter utgitt av American Chemical Society.   Kjemi

  Amed*

  AMED (Allied and Complementary Medicine) registrerer tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Den dekker nesten 600 tidsskrifter hvorav mange ikke finnes i andre baser.   Medisin
  Fysioterapi
  Ergoterapi
  Palliativ behandling
  Logopedi
  Rehabilitering

  Atekst*

  Fullteksttilgang til en rekke av de største norske avisenes redaksjonsarkiv, noen tidsskrifter samt NTB og "Hvem, Hva, Hvor".   Aviser

  AustLit*

  Database om australsk litteratur.    Litteratur
  Australia

  Bibliotek.dk 

  Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler.   Flere fag

  BASE - Bielefeld Academic Search Engine

  Vitenskapelige dokumenter, også grå litteratur, fra hele verden, samlet av det tyske universitetsbiblioteket Bielefeld. Delvis fulltekst.   Flere fag

  Bokhylla.no

  E-bøker: 100 000 norske bøker utgitt før år 2000. Skannet av Nasjonalbiblioteket.
  Kan leses online på PC eller lesebrett. Det er ikke mulig å skrive ut tekstene.
    Flere fag

  HiØ BRAGE 

  HiØ-Brage er Høgskolen i Østfolds åpne institusjonelle arkiv og en del av konsortiet BIBSYS Brage. Forskere kan tilgjengeliggjøre publikasjoner ved arkivering i HiØ-Brage.    Artikler
  Flere fag

  Britannica Academic*

  Elektronisk utgave av Encyclpedia Britannica, den akademiske versjonen.    Oppslagsverk

  British Nursing Index*

  Referansedatabase som dekker engelskspråklige tidsskrifter innen sykepleie og jordmorfag, med europeisk perspektiv   Sykepleie

  Campbell Library

  Systematiske oversikter som viser effekten av tiltak innen sosialt arbeid og spesialpedagogikk.   Sosialt arbeid
  Spesialpedagogikk

  Cairn Info*

  Inneholder referanser til artikler fra mer enn 500 franskspråklige tidsskrifter og 10000 e-bøker fra store franske, belgiske og sveitsiske forlag. Av disse har HiØ tilgang til artikler i fulltekst fra 160 tidsskrifter innen fransk språk, litteratur og kultur.

  For å avgrense til artikler som HIØ har tilgang til i fulltekst huker man av for «Texte intégral accessible» etter å ha gjort et søk
     

  Cinahl*

  Internasjonal artikkelbase for sykepleie og tilgrensende fagområder. Delvis fulltekst. Søkeveiledning. Sykepleie
  Medisin

  Cochrane.no

  Systematiske oversikter som viser effekten av medisinske tiltak. Fulltekst.   Medisin

  Danish National Research Library

  Danskspråklig publisert litteratur som vitenskapelige artikler, PhD-avhandlinger, presentasjoner fra konferanser og undervisningsnotater.    Flere fag

  Diagnose online*

  Se PureHelp   Bedriftsinformasjon

  DOAJ

  I Directory of Open Access Journals har du tilgang til e-tidsskrifter.    Flere fag

  Ebook Central

  Her har du tilgang til 130 000 e-bøker. Disse kommer også opp som treff i Oria.
  Bøkene kan lånes i 2 uker, og du kan skrive ut inntil 60 sider.
    Flere fag

  Ebsco-baser*

  Her kan du søke i Academic Search Premier, Cinahl, Education Source, Eric, Lista, Medline og eBook Collection.   Flere fag

  Ebsco eBook Collection*

  E-bøker: 100 e-bøker
  Bøkene kan lånes i 1 uke, og du kan skrive ut inntil 60 sider.
  I tillegg kommer ca 4000 Open Access bøker
    Flere fag

  Education Source*

  Internasjonal database for pedagogikk og utdanning, inneholder referanser til 3500 tidsskrifter. Av disse er ca 900 i fulltekst. Education Source har forskningsartikler, e-bøker og konferansepublikasjoner om alle utdanningsnivåer fra barnehage til høyere utdanning, inkludert spesialfelt som flerspråklig utdanning, spesialpedagogikk, helseopplæring etc.    Utdanning
  Spesialpedagogikk
  Helseopplæring

  Embase

  EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land i perioden fra 1974 og til i dag. Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk og miljø- og yrkesrettet medisin.  Søkeveiledning Farmakologi
  Helse
  Miljø og yrkesrettet Medisin

  Emerald*

  E-tidsskrifter med artikler innen business, organisasjon og ledelse:
  Business, Management and Strategy eJournal Collection
  HR, Learning and Organization Studies eJournal Collection
   

  Business
  Ledelse
  Organisasjon

  Epistemonikos

  Gratis internasjonal database som inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker i PubMed og andre databaser etter relevante systematiske oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade, og etiologi.   Medisin
  Sykepleie
  Helse

  Eric*

  Internasjonal base over pedagogisk litteratur. En god del finnes i fullstekst.    Pedagogikk

  Filmrommet*

  Filmrommet er en strømmetjeneste som tilbyr skoler og bibliotek tilgang til over 2200 filmer. Filmene kan bare brukes i forbindelse med undervisning. Spør biblioteket om brukernavn og passord.    Film 
  Medier

  Google Scholar

  Gratis søkemotor for akademisk litteratur innenfor alle fagområder. 

    Alt

  GreenFILE*

  Artikler mye fulltekst som handler om grønn teknologi: Human impact to the environment, global warming, green building, pollution, sustainable agriculture, renewable energy, recycling, and more.    

  Helsebiblioteket*

  Inneholder databasene AMED, Cochrane, DARE, EMBASE, Medline, OTseeker, Ovid nursing, PEDro, PsycINFO, TOXNET, UpToDate med flere, samt retningslinjer, oppsummert forskning, tidsskrifter og pasientinformasjon.   Helse
  Psykologi

  Idunn*

  Universitetsforlagets digitale plattform med ca 70 norske og nordiske e-tidsskrifter og mer enn 70 Open Access bøker. Søkeveiledning Flere fag

  IEEE*

  Artikler, standarder og konferansepublikasjoner innen tekniske fagområder som "electrical engineering, computer science, electronics, and related disciplines" utgitt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og IEE (The Institution of Electrical Engineers). Alt er tilgjengelig i fulltekst.   Ingeniørfag
  Informasjonsteknologi

  IN SUM

  IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. IN SUM er driftet av RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør). Redaksjonen består av forskere, eksperter på systematiske litteratursøk og redaksjonsmedarbeidere med spisskompetanse innen kunnskapshåndtering og kunnskapsbasert praksis.   Helse
  Psykologi

  JSTOR*

  Database med e-tidsskrifter: "Arts & Sciences" I, II og III, som til sammen består av ca. 600 vitenskapelige tidsskrifter. Noen eksempler på fagområder som dekkes er økonomi, statsvitenskap, musikk, språk, litteratur, matematikk og statistikk, m.m.   Kunst
  Litteratur
  Matematikk
  Musikk
  Språk
  Statistikk
  Statsvitenskap
  Økonomi

  Libris

  Bibliotekkatalog for svenske fag- og folkebibliotek. Inneholder både bøker og tidsskriftartikler.   Alt

  Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)*

  Referanser til og sammendrag av artikler i mer enn 2000 tidsskrifter og serier, samt bøker, rapporter og avhandlinger innen fagområdene språk, lingvistikk, sosiolingvistikk, psykolingvistikk m.fl. i perioden 1973 til i dag. Ikke fulltekst. Denne databasen har du tilgang til hjemmefra via VPN.   Lingvistikk
  Språk

  Lippincott Williams & Wilkins (LWW)*

  Medisinske e-tidsskrifter   Medisin

  LISTA

  Library information science and technology Abstracts.   Bibliotekfag

  Lovdata

  Lovdata inneholder bl.a. norske lover, sentrale og lokale forskrifter, høyesterettsdommer, Norsk Lovtidend avd. I og II. I tillegg finner du et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen.   Jus

  Lovdata Pro*

  Tilleggstjeneste til Lovdata, tilgjengelig for HiØs studenter og ansatte med Feide-innlogging. Lovdata Pro inneholder bl. a. rundskriv (inkl. NAVs rundskrivsamling), forarbeider til lovene, rettsavgjørelser fra høyesterett, lagmannsretten og tingretten, samt historiske versjoner av gjeldende lover og forskrifter.   Jus
  MathSciNet* Referansedatabase for matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.   Matematikk

  Medline* (Ebsco)

  Medline* (Ovid)

  Internasjonal artikkelbase for medisin. Delvis fulltekst   Medisin

  NB-ECEC

  Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år.   Barn
  Læring
  Utdanning

  Nasjonalbiblioteket

  Her kan du lese digitalt innhold: aviser, bøker, bilder, film, foto, håndskrifter, kart, lydopptak, musikk, musikkmanuskripter, noter, plakater, privatarkiv, radio og tidsskrift. Hvis du skal lese en bok som er utgitt etter år 2000, må du søke om tilgang. Tilgangen gis for 8 timer
   

    Alt

  NEL*

  Norsk Elektronisk Legehåndbok
  Klikk på "Logg inn" og du har tilgang. Passord er ikke nødvendig.
    Medisin

  NORA

  Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv i Norge.    

  NORART

  Her kan du søke i og lese norske og nordiske tidsskriftartikler. Delvis fulltekst. Norsk. Søkeveiledning  

  Online Contents Linguistik

  Bibliografiske opplysninger om artikler fra om lag 450 tidsskrifter innen lingvistikk fra perioden 1993 og til i dag. Du kan også velge å få tilsendt e-post med oversikt over innholdet i nye numre av fritt valgte tidsskrifter. Basen driftes av universitetsbiblioteket i Frankfurt.   Linvistikk
  Språk

  Ordnett.no*

  En språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker på 11 forskjellige språk.   Språk
  Synonymer

  Oria

  Søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser: bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Du kan reservere bøker og bestille lån fra andre bibliotek.

  Oria (Flere veiledninger)

  Alt

  Ovid nursing*

  Ovid Nursing Full Text Plus består av 276 sykepleietidsskrifter.   Sykepleie

  Oxford English Dictionary*

  The Oxford English Dictionary (OED) er den største og mest kjente ordboken over det engelske språk, og tilbyr en guide til betydningen, historien, og uttalen til en halv million ord.   Språk
  Synonymer
  Uttale

  Project Muse*

  Project Muse Basic Research inneholder 223 e-tidsskrifter fra amerikanske universitetsforlag, med artikler innen humaniora og samfunnsfag.   Humaniora
  Samfunnsfag

  Proquest*
  Health Research Premium Collection

  E-tidsskrifter med artikler innen helseadministrasjon, helseledelse, medisin, psykisk helse og sykepleie. Engelsk.   

  Helseadminstrasjon
  Medisin
  Psykisk helse
  Sykepleie

  PsycArticles*

  E-tidsskrift-utgave av tidsskriftene til APA - American Psychological Association.
  NB! - PsycArticles er ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars 2020. Årsaken er at avtalen om nasjonal lisens er avsluttet på grunn av økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket/Folkehelseinstituttet.
    Psykologi

  PsycINFO

  Internasjonal artikkelbase for psykologi. Delvis fulltekst. Engelsk. Søkeveiledning Psykologi

  Pubmed

  Iternasjonal artikkelbase for medisin og biomedisinsk litteratur. Artikler, bøker og siteringer fra MEDLINE. Delvis fulltekst. Engelsk.

  Søkeveiledning Medisin
  Biomedisin.

  PubPsych

  Artikkelbase for psykologi, hovedsaklig hentet fra Europa. Delvis fulltekst. Engelsk.   Psykologi

  Purehelp PRO*

  Næringslivsinformasjon, markedsrapporter, utvidet regnskapsanalyse, effektivitet- og bankscore, samt dybdeanalyser som konkurrent-, kommune- og bransjeanalyse på alle norske aksjeselskap. 
  Tjenesten krever brukernavn og passord som du får tildelt av biblioteket i Halden. 
    Næringslivsinformasjon

  Rettsdata - for studenter

  Rettsdatas digitale rettskildeverktøy, som inneholder lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.
  Gratis tilgang for studenter med Feide brukernavn og passord.
   

  Jus
  Lover
  Lovkommentarer

  Royal Society of Chemistry*

  45 tidsskrifter utgitt av The Royal Society of Chemistry (RSC)    

  Sage Premier*

  SAGE Premier gir tilgang til alle SAGE-tidsskrifter, omtrent 600 stykker. De dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag, samt miljø- og biovitenskap, hovedsaklig fra 1999 til i dag.   samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag, samt miljø- og biovitenskap,

  ScienceDirect*

  E-tidsskrifter utgitt av Elsevier: artikler i fulltekst fra vitenskapelige tidsskrifter. Engelsk.    Naturvitenskap, teknologi, medisin, psykologi og økonomiske- og administrative fag.

  Scopus*

  Artikkel- og siteringsdatabase. Delvis fulltekst.
   
    Naturvitenskap, medisin/helse, teknikk/fysikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

  Social Care Online

  Britisk database med referanser til informasjon om sosialt arbeid. Inneholder bl.a. tidsskriftsartikler, rapporter og offentlig informasjon. Du må registrere deg for å få tilgang til fulltekst-artiklene.

    Sosialt arbeid

  SpringerLink*

  Ca. 1900 vitenskapelige tidsskrift innen mange fagområder, primært naturvitenskap. Engelsk. 

    Naturvitenskap, Natural Science 

  Standard.no*

  Standarder med online lesetilgang for ansatte og studenter ved HiØ

  Du må være på campus eller være tilknyttet HiØs nettverk med VPN
  Du må bruke lenken til standard.no fra bibliotekets databaseliste (her)
  Så kommer det opp en liste med standarder som HiØ har kjøpt
  For å finne en bestemt standard, må du lete nedover listen eller søke på siden med ctr-F (HiØs standardene går over 2 sider)

     

  SveMed

  Nordisk artikkelbase for medisin og helsefag. Delvis fulltekst. Norsk, Svensk og Engelsk. 
  NB! Fra og med januar 2020 blir Svemed ikke lenger oppdatert med nye artikler. 
  Videoveiledning Medisin, Sykepleie

  SwePub

  Vitenskapelige publikasjoner fra svenske universitet og høgskoler.    

  Taylor & Francis Online*

  Tilgang til ca 1400 e-tidsskrifter med artikler fra Science & Technology og Social Science & Humanities   Natural- , Technology, Sosial Science and Humanities 

  Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*

  Oppslagsverk i industriell kjemi. Tilgang hjemmefra via VPN.   Kjemi

  Universalis*

  Encyclopedia Universalis, fransk nettleksikon.   Fransk, Språk

  UpToDate

  Kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk som dekker både diagnose og behandling. Du må registrere deg for å få tilgang. Her ser du hvordan du kan gjøre det  Sykepleie, Helse

  Visible Body

  Human Anatomy Atlas   Anatomi

  Web of Science*

  Tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Delvis fulltekst-tilgang.    

  Wiley Online Library*

  E-tidsskrifter fra STM collection (Science, Technical, Medical), som inneholder rundt 775 titler og HSS collection (Humanities & Social Science) som gir tilgang til ca. 460 titler.    

   

       

  Tilgang hjemmefra 

  For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk samme brukernavn og passord som du bruker ellers på HIØ (Feide-innlogging).  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

  Publisert 14. juni 2021 14:49 - Sist endret 10. aug. 2022 09:45