English version of this page

Bibliotekets tjenester

Forskningsstøtte

Se hva vi kan tilby i støtte til ansatte og forskningen. 
Herunder Systematisk litteratursøk i helsefagene.

Leganto - digitalt pensumlistesystem

Et nettbasert verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer.

Videoveiledninger

Her finner du video-veiledning på nett om Oria, Søking, Referanseteknikk, EndNote med mer. 

Opphavsrett og kopiering

Opphavsrett, kopiering, kompendier og film

Systematisk litteratursøk

For forskere og stipendiater.

Undervisning og kurs

Bibliotekets undervisningsgruppe har kurs, undervisning og veiledninger alle studenter ved HiØ. Digitalt og fysisk. Årsenhet, Bachelor og Mastergrupper.  

Teknisk utstyr

Biblioteket har teknisk utstyr som lærere og studenter kan låne. Her er en oversikt.

E-bøker

E-bøker og annen elektronisk litteratur

Biblioteket i sosiale medier

Illustrasjonsbilde: to studenter jobber i biblioteket i Halden