Tjenester og verktøy

Biblioteket

Bøker, artikler, leseplasser, veiledning, søk og skriv, referanseteknikk m.m.
Hvordan skrive oppgave

IT-tjenester

Passord, komme på nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte
til forskning og undervisning.

Kunnskapsressurser

Språkressurser, samlinger, podkaster ... 

Idrettsmedisinsk testlaboratorium (IMTL)

IMTL er HIØ sitt kompetansesenter og testlaboratorium for toppidrettsutøvere, mosjonister og idrettslag. Vi benytter toppmoderne utstyr og utfører bla. tester for VO2Max og laktatprofi. Testteamet består av dyktige og kompetente medarbeidere med bred erfaring.

Senter for simulering og innovasjon

Senter for Simuering og Innovasjon er en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening.

Eiendomstjenester

Kildesortering ...

Trykk og kopi

Trykk av masteroppgaver, prosjektoppgaver, doktoravhandlinger, kompendier, plakater og informasjonsmateriell og andre trykkeoppdrag for studenter og ansatte.