For studenter

Kjære student som kommer til SimFredrikstad for første gang!

I D3 ved Høgskolen i Fredrikstad finner du SimFredrikstad

Høgskolen tilrettelegger for et faglig engasjerende miljø og i SimFredrikstad kan du som student trene på yrkesrelevante ferdigheter. Her vil dere finne fasiliteter og utstyr som gjenspeiler praksis. Nedenfor vil dere finne den informasjonen dere trenger før dere skal oppholde dere i SimFredrikstad.

Lykke til!

Avvik - stikkskader

Ved skader under prosedyretrening i SimFredrikstad benyttes Prosedyre ved stikkskader. Se rutine for avviksmelding. Konvolutt med skjemaer og rekvisisjoner henger utenfor kontrollrom (midt i korridor). Det ligger flere konvolutter i perm på kontrollrommet D308.

HMS koordinator ved avdeling for Helse- og velferd kan kontaktes for spørsmål vedrørende helse miljø og sikkerhet.

Melde fra om ødelagt utstyr, feil eller mangler

Ødelagt undervisningsmateriell eller annet utstyr i SimFredrikstad rapporteres til rådgiver/fasilitator ved SimFredrikstad  Marian Bringa Arntsen eller koordinator Inger Hjelmeland.

Følgende rapporteres:

- Beskrivelse/navn på utstyret

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket

Prosedyre for avfallshåndtering i SimFredrikstad

Prosedyre for avfallshåndtering i SimFredrikstad

 

Kontakt oss

Inger Hjelmeland - Leder for SimFredrikstad

Inger Hjelmeland - Koordinator SimFredrikstad                                          

Inger.hjelmeland@hiof.no

Tlf: +47 696 08 797/99521182

Kontakt oss

Marian Bringa Arntsen - Fasilitator ved SimFredrikstad

Marian Bringa Arntsen - Fasilitator ved SimFredrikstad

Marian.b.arntsen@hiof.no

Tlf: +47 696 08 669 /95277112

SimFredrikstad på sosiale medier