SimFredrikstad

SimFredrikstad er en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening.

Senteret er utstyrt med ulike treningsdukker, simulatorer, tekniske- og velferdsteknologiske hjelpemidler, medisinskteknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning

Hensikten med en øvingsarena er at den fremstår så autentisk at studenter vil kjenne seg igjen i praksis. Vi tilbyr studenter og lærere rom og utstyr og et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.

Gjør deg kjent

Virtuell tur

Bilde fra virtuell tur

Kontakt oss

SimFredrikstad på sosiale medier