SimFredrikstad

SimFredrikstad er en øvingsarena tilrettelagt for undervisning, tverrfaglig samarbeid, ferdighetstrening, simulering og egentrening.

Senteret er utstyrt med ulike treningsdukker, simulatorer, tekniske hjelpemidler, velferdsteknologisk utstyr, medisinskteknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning

Hensikten med en øvingsarena er at den fremstår så autentisk at studenter vil kjenne seg igjen i praksis. Vi tilbyr studenter og lærere rom og utstyr og et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre.

Les alt om høgskolens retningslinjer for korona her

Virtuell tur SimFredrikstad (klikk på bilde)

SimFredrikstad på sosiale medier