For lærere

I SimFredrikstad får studenter trene på yrkesrelevante ferdigheter. Senterets fasiliteter og utstyr gjenspeiler praksis. Undervisningen organiseres i to hovedformer, ferdighetstrening og simulering

Ferdighetstrening

Forberedelse til ferdighetstrening

Studentene har tilgang på informasjon om hvordan de best kan forberede seg før ferdighetstrening og simulering via SimFredrikstad sine nettsider. Legg gjerne ut lenke til denne informasjonen i Canvas

Bestilling av rom:

 • Ønsker for rom settes inn i dokumentet "reservasjon av rom i SimFredrikstad" i Teams "SimFredrikstad - for lærere ved HVO". Ønsker koordineres før endelig oversikt sendes timeplanleggere.
 • Studenter kan reservere sengerom og kommunikasjonsrom etter klokken 1600 for egentrening. Se informasjon om egentrening "for studenter".

Bestilling av undervisingsutstyr:

 • Ønsket undervisningsutstyr settes inn i dokumentet "reservasjon av undervisningsutstyr i SimFredrikstad" i Teams "SimFredrikstad - for lærere ved HVO".

Bestilling av forbruksmateriell:

 • Benytt veileder og mail for bestilling (se snarveier).
 • Lærere som klargjør og henter ut forbruksmateriell til undervising bes kontrollere at uttak er i tråd med det som er bestilt til aktuell prosedyre. Dette er for å unngå at man bruker varer som er bestilt til andre. Bestillingslister henges opp på forbruksvarelageret D329
 • Studentassistenter kan forespørres om å bistå med klargjøring av utstyr, være tilstede for nye studenter under ferdighetstrening og bistå med andre praktiske oppgaver.

Før du forlater SimFredrikstad

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet i SimFredrikstad. Forlat rommet slik det var da du kom.

 • Søppelbøtte på rom tømmes og kastes i svart søppelsekk på avfallsrom D327.
 • Senger rees opp jmf. VAR standard
 • Vaskevannsfat og lignende vaskes i dekontaminator og settes på plass.
 • Stikkeputer tas ut og skylles godt i lunket vann, klem ut vannet og legg til tørk på skyllerom. Plasseres tilbake i treningsdukker etter de er tørre
 • Forlat treningsdukker intakte med mellomstykker, bekkenbøyle og klær

Simulering

Hva simulering er

Simulering er en pedagogisk metode som handler om å etterligne autentiske situasjoner. Gjennom simulering vil studentene i trygge omgivelser få mulighet til å forberede seg på utfordrende situasjoner de vil kunne møte i yrket sitt.

I SimFredrikstad organiseres ofte simuleringen ved at studentene blir delt inn i mindre grupper på 5-10 studenter per gruppe. Simuleringsrommene rigges ut i fra et gitt scenarie feks. sengerom på sykehus, NAV kontor, hjemmesituasjon etc.

I simuleringen er det gjerne to aktører (studenter som er aktive deltagere i simuleringen) og resten av studentene er observatører. Man benytter simulator eller markør i roller som pasient, bruker med fler. Etter gjennomført simulering har man en felles debriefing med fasilitator (lærer), hvor man beskriver hva som skjedde, analyserer og  reflekterer hendelsesforløpet med utgangspunkt i læringutbytter.

Ressursdokumenter

VIRTUELL SIMULERING

Simuleringsnettverk