Studier

Studiestart høst 2019

HiØ ønsker alle nye studenter velkommen til semesterstart og åpningsdag tirsdag 13. august. 

 

Slik søker du opptak

Opptak til studier ved Høgskolen i Østfold søkes gjennom Samordna opptak eller Søknadsweb. Her vil du finne nyttig informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, og annen informasjon for deg som søker opptak til høyere utdanning.

Ledige studieplasser

Se ledige studieplasser ved våre studier. Gjelder både ordinære studier og etter- og videreutdanninger.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med spørsmål om studier og din studiehverdag.

Si ifra!


Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Eksamen

Tilrettelegging og permisjon

Dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.

Praksis

Skikkethet

Er du student ved et studium der det inngår praksis, blir du vurdert om du er skikket for yrket du utdanner deg til gjennom hele studieløpet.

Utveksling

Som student ved Høgskolen i Østfold kan du ta deler av studiene dine ved en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Utvekslingsoppholdet varer vanligvis fra 3-12 måneder, må forhåndsgodkjennes og vil inngå som en del av graden din ved Høgskolen i Østfold.

Registrering

Husk at du må registrere deg som student hvert semester!

Karriere

Trenger du hjelp med å skrive CV? Eller lurer du på hvem du kan snakke med når det gjelder karrierevalg?

Mer om