Opptaksreglar

Opptaksreglar
Type reglar/virkeområde Gjeldande forskrift/føresegn
Nasjonale reglar for opptak til grunnutdanningar (bachelorstudiar, grunnskulelærarutdanning og årsstudier)
Lokale opptaksreglar ved HiØ gjeldande for opptak til vidareutdanningar, påbyggingsstudiar, praktisk-pedagogisk utdanning og masterstudiar. Nærare føresegner om opptak på realkompetanse, til studiar med opptaksprøver og for særskilde ordningar for opptak til ingeniørutdanningar (TRESS og Y-vei).

Lokale reglar ved HiØ for opptak til forkurs for ingeniørutdanning.

Det vert tilbode eit 1-årig fullt forkurs over heile studieåret for søkjarar utan generell studiekompetanse (yrkesfaglig skulegong og/eller praksis) og eit 1/2-årig realfagskurs på våren for søkjarar med generell studiekompetanse.

Reglement for opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold, gjeldende fra og med 01.01.2022(PDF)

 

 

 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 2. sep. 2022 08:41