Opptaksregler

 

Type regler/virkeområde

Gjeldende forskrift/bestemmelser

Nasjonale regler for opptak til grunnutdanninger (bachelorstudier, grunnskolelærerutdanning og årsstudier)

Lokale opptaksregler ved HiØ, gjeldende for opptak til videreutdanninger, påbyggingsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, masterstudier, og nærmere bestemmelser om opptak på realkompetanse, til studier med opptaksprøver og for spesielle ordninger for opptak til ingeniørutdanninger (TRESS og Y-vei).

Lokale regler ved HiØ for opptak til forkurs for ingeniørutdanning.

Det tilbys et 1-årig fullt forkurs over hele studieåret for søkere uten generell studiekompetanse (yrkesfaglig skolegang og/eller praksis) og et 1/2-årig realfagskurs på våren for søkere med generell studiekompetanse.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 4. mars 2019 09:26