Opptaksregler

Opptaksregler
Type regler/virkeområde Gjeldende forskrift/bestemmelser
Nasjonale regler for opptak til grunnutdanninger (bachelorstudier, grunnskolelærerutdanning og årsstudier)
Lokale opptaksregler ved HiØ, gjeldende for opptak til videreutdanninger, påbyggingsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, masterstudier, og nærmere bestemmelser om opptak på realkompetanse, til studier med opptaksprøver og for spesielle ordninger for opptak til ingeniørutdanninger (TRESS og Y-vei).

Lokale regler ved HiØ for opptak til forkurs for ingeniørutdanning.

Det tilbys et 1-årig fullt forkurs over hele studieåret for søkere uten generell studiekompetanse (yrkesfaglig skolegang og/eller praksis) og et 1/2-årig realfagskurs på våren for søkere med generell studiekompetanse.

Reglement for opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold, gjeldende fra og med opptak til studieåret 2020-2021

 

 

 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 1. feb. 2021 09:38