Slik søkjer du opptak

Opptak til studiar ved Høgskolen i Østfold søkjast gjennom Samordna opptak eller Søknadsweb. På desse sidane finn du nyttig informasjon om korleis du skal gå fram for å søkje; og anna informasjon for deg som ynskjer opptak til høgare utdanning. Vi ber om at du gjer deg godt kjend med all naudsynt informasjon relevant for opptak før du søkjer, og at du held deg oppdatert i din digitale søknad gjennom heile opptaksperioden.

Du finn ei oversikt over alle studiar som Høgskolen i Østfold tilbyr i studiekatalogen.

Studiar med ledige studieplassar etter hovudopptaket i lokalt opptak lysast ut på restetorget.