Ledige studieplasser

Ledige studieplasser etter hovedopptaket til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold publiseres på denne nettsiden. Listen over ledige studieplasser oppdateres fortløpende. For å søke på ledige studieplasser opptaket må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Generell informasjon

Opptakskravet til studier i finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen. Det er viktig at du leser og setter deg inn i opptakskravet til studiet du søker opptak til.

Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet. Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst. Du er selv ansvarlig for å laste opp all nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for søknaden.

Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Vi har ledige studieplasser på følgende studier:

Ledige studieplasser ved studier i Samordna Opptak

Lokalt restetorg

Engelsk påbyggingsstudium

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fransk påbyggingsstudium

IKT for lærere

Master in Applied Computer Science (Kun åpent for søkere med nordisk utdanningsbakgrunn)

Master in Applied Computer Science, part-time (Kun åpent for søkere med nordisk utdanningsbakgrunn)

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Masterstudium i fremmedspråk i skolen, fransk

Masterstudium i fremmedspråk i skolen, spansk

Masterstudium i fremmedspråk i skolen, tysk

Masterstudium i norsk i skolen, deltid

Masterstudium i norsk i skolen, heltid

Matematikk 1

Matematikk 2

Norsk 2

Norsk, påbyggingsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 (ingen ledig plass på didaktikk i helse- og oppvekstfag)

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid

Profesjonsrettet veiledning

Spansk påbyggingsstudium

Statsvitenskap påbyggingsstudium

Tysk påbyggingsstudium

Videreutdanninger, deltid HiØ VIDERE (betalingsstudier)

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - organisering

Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse

Pedagogikk - grunnleggende enhet

Personaladministrasjon/personalledelse

Spesialpedagogikk 1

UDIR: Videreutdanning for lærere og barnehagelærere

Engelsk 1: 1.-7. trinn (KFK)

Engelsk 1: 5.-10. trinn (KFK)

Engelsk 2: 1.-7. trinn (KFK)

Engelsk 2: 5.-10. trinn (KFK)

Matematikk 1: 5.-10. trinn (KFK)

Matematikk 2: 5.-10. trinn (KFK)

Norsk 2: 5.-10. trinn (KFK)

Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (KFK)

Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk (YFL)

Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (YFL)

 

Les mer om alle de ulike studieprogrammene ved Høgskolen i Østfold.

Samordna opptak logg innSøknadsweb logg innOfte stilte spørsmålKontakt opptakskontoret

Publisert 20. juni 2018 08:06 - Sist endret 15. aug. 2019 10:45