Ledige studieplasser

Ledige studieplasser etter hovedopptaket til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold publiseres på denne nettsiden. Listen over ledige studieplasser oppdateres fortløpende. For å søke på ledige studieplasser opptaket må du registrere en søknad i Søknadsweb.

Generell informasjon

Opptakskravet til studier i finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen. Det er viktig at du leser og setter deg inn i opptakskravet til studiet du søker opptak til.

Du vil ikke være med og konkurrere om ledige studieplasser i restetorget før du har dokumentert at du fyller hele opptakskravet. Mangelfull dokumentasjon vil ikke bli etterlyst. Du er selv ansvarlig for å laste opp all nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for søknaden.

Opptaket er avsluttet når studiet er fylt opp, det ikke lenger er faglig forsvarlig å ta opp nye studenter, eller når opptaksperioden er over.

Restetorg til studier med semesterstart våren 2020.

Arbeidsinkludering og Supported Employment

Organisasjonspsykologi (betalingsstudium)

 

 

Les mer om alle de ulike studieprogrammene ved Høgskolen i Østfold.

Samordna opptak logg innSøknadsweb logg innOfte stilte spørsmålKontakt opptakskontoret

Publisert 20. juni 2018 08:06 - Sist endret 9. des. 2019 13:15