Livet rundt studiene

Studentforeninger

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken og hvordan fremtidens høyskole bør være!

Si fra!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet, eller varsle om kritikkverdige hendelser.

Aktuelt

  • prorektorannettevebergdahlflickr Nye studieplasser: – En styrke for Høgskolen i Østfold 26. mai 2020

    Regjeringen gir totalt penger til 4000 nye studieplasser fordelt på landets universiteter og høgskoler. HiØ får 75 nye studieplasser samt fem rekrutteringsstillinger.

  • nettangrep_colourbox36270510 Millioner til å forske på bedre håndtering av nettangrep 21. mai 2020

    Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

 

Arrangementer

17 juni
09:00, Nettmøte via Zoom

HMS

Retningslinjer for håndtering av trakassering, rus- og spillproblematikk, brannvern og andre forhold relatert til ivaretakelse av et godt lærings- og arbeidsmiljø. Hva gjør du om noen trenger førstehjelp/hjertestarter eller lignende?

Studentombudet

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student, og gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til din studiesituasjon. Studentombudet gir også bistand i saker som omhandler varsling av kritikkverdige forhold. 

Studieteknikk

Som student ved Høgskolen i Østfold har du tilgang til et digitale kurs i studieteknikk.

Bolig

Studentsamskipnaden i Østfold tilbyr bolig til deg som skal studere ved høgskolen i Østfold. Alle boligene ligger i gang- og sykkelavstand fra høgskolens lokaler. 

Se mer om tilbudet

Bokhandel

Studentsamskipnadens bokhandel tilbyr bøker til pensum og faglitteratur. Bokhandelen finner du på campus på begge studiesteder. 

 

Råd og helse

Du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster.
Vi arrangerer også ulike, aktuelle kurs som kan gjøre studiehverdagen enklere å komme gjennom. Penger tilbake refunderer utgifter til lege, fysioterapeut og kiropraktor.

Spisesteder

Studentsamskipnadens spisesteder er et tilbud til høgskolestudentene i Østfold. Produksjon og vareutvalg er først og fremst rettet mot studentenes behov.

Ukens middager

Sjekk ukens middager i SiØ-kantinene