Studentdemokrati

Logo studentparlamentet

Studentparlamentet er høgskolens øverste studentorgan. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold. 

Kontakt oss?

Vår kontaktinformasjon: 
studentparlament@hiof.no
Studentparlamentet ved HiØ
1757 Halden

Studentleder: 
Sarah Naomi Lunner
studentleder@hiof.no
Telefon: 69 60 82 24
Mobil: 47 36 30 90

Organisasjonskonsulent: 
Elise Ager
orgkonsulent@hiof.no
Telefon: 69 60 82 29 
Mobil: 45 26 68 97

Studentparlamentet

Det øverste studentorganet i studentdemokratiet ved Høgskolen i Østfold er Studentparlamentet. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser. 

 

Studentrådene

Hver avdeling ved Høgskolen har sitt eget studentråd, gå inn her for å se og bli kjent med dem.

Bli kjent med ditt studentråd.

Programtillitsvalgte

Programtillitsvalgte er studentenes valgte tillitsperson tilhørende det enkelte studieprogram eller kull. 

Engasjer deg!

Ti gode grunner til å engasjere seg.

Styrer, råd og utvalg

Oversikt over styrer, råd og utvalg der studenter er representert.

Valg

Studentvalg 2023 blir avholdt i månedsskifte fra oktober/november 2022.