Studentparlamentet

Studentparlamentet i Østfold er et samlebegrep som omfatter parlamentet, studentrådene, de programtillitsvalgte og studentrepresentanter i styrer og utvalg ved Høgskolen i Østfold.

bilde av alle de nye studenttillitsvalgte i studentrådene

Studentrådene 2022. Bilde er tatt på Avspark. 
Øverst til høyre Studentråd HVO, til venstre studentråd LUSP og nederst studentråd IIØ

Det øverste studentorganet i studentdemokratiet er studentparlamentet. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved høgskolen etter Universitet- og Høgskoleloven kapittel 4.

Studentdemokratiet kan sammenlignes med en pyramide. Nederst finner du studentmassen. I praksis representeres studentene av de klassetillitsvalgte, som har ansvar for å kommunisere med studentene på studentdemokratiets vegne. Deretter følger studentrådet, og øverst Studentparlamentet. Det er viktig at hvert ledd av studentdemokratiet fungerer som det skal. Studentdemokratiets hovedfokus for riktig saksbehandling er at hver sak skal løses på lavest mulige nivå.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er høgskolens øverste studentorgan. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold.

Dette organet arbeider først og fremst opp mot høgskolens ledelse; styrer, råd og utvalg, og skal høres i alle saker som angår studentene på dette nivået. Et Arbeidsutvalg bestående av studentleder, nestleder og to resterende medlemmer fungerer politisk mellom møtene på vegne av Studentparlamentet. Studentleder er øverste studenttillitsvalgte og har et 100 % frikjøpt verv, får støtte av nestleder i 100% frikjøpt verv, samt en fast ansatte Organisasjonskonsulent. Studentparlamentet er også engasjert på nasjonalt nivå, hvor man blant annet samarbeider med andre studentparlament, og er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO).

Studentparlamentet og studentråd er hjemlet av lov om Universiteter og Høgskoler. Hvert fakultet ved Høgskolen i Østfold skal ha 3 representanter i Studentparlamentet. . Akademi for Scenekunst har også en plass i parlamentet. Parlamentet og studentråd velges gjennom digitale "urnevalg" hvert år. Som medlem av Studentparlamentet representerer du derfor alle studentene ved hele høgskolen, og det er viktig at man tenker helhetlig når saker skal behandles. Studentparlamentet fungerer også som valgforsamling til ulike typer studentverv på høgskolenivå, som f. eks høgskolestyret, klagenemnda og styret i studentsamskipnaden. I tillegg har Studentparlamentet egne arbeidsgrupper som blir satt ned til spesielle formål.

Det vil også bli stilt krav til deg som parlamentsrepresentant, både i forhold til å stille opp på møtene samt å være forberedt i sakene. Studentparlamentet i Østfold møtes minst 1 gang i måneden (torsdager) . I tillegg til månedlige møter, arrangerer Studentparlamentet avsparkskonferanse for nyvalgte studentråd, samt studieseminar for alle studenter og ansatte. 

Fadderordningen er underlagt Studentparlamentet. Hvert år settes det ned et styre som skal styre fadderordningen for hele høgskolen.

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 11. jan. 2022 13:51