Studentvalg 2020

Er Du Engasjert? Ansvarsfull? Positiv? eller Frustrert? Kritisk? Opprørt?

Studenttillitsvalgte 2018
Studenttillitsvalgte 2018 (Foto: HiØ)

 Studentvalg 2020:

Click here if you want information about the Student Democracy at Østfold University College in English.  

Hvert år er det studentvalg ved Høgskolen i Østfold. Ved dette valget skal det velges inn fem representanter til fem av høyskolens avdelinger, som sammen er med på å utgjøre Høgskolen i Østfold sitt største og øverste studentorgan, Studentparlamentet i Østfold. 
Studentvalg 2020 blir avholdt i perioden fra 28 oktober til 4 november 2019. 

TRYKK HER FOR Å SE RESULTATENE AV STUDENTVALG 2019 

 Er noe uklart eller er det noe du ikke får svar på lenger ned så ikke nøl med å ta kontakt med oss! Epost: studentparlament@hiof.no

Hvorfor avholdes det studentvalg?

I november hvert år avholdes studentvalg, hvor studentene velger inn nye studentråd for perioden januar-desember. For å sikre et godt studentdemokrati trenger vi flest mulig engasjerte kandidater.

Er du interessert i å gjøre din egen og andres studiehverdag best mulig?

Har du lyst til å sette preg på studiehverdagen og få nyttige, lærerike, sosiale og morsomme erfaringer?

Det kreves ingen forkunnskaper, men du får et nettverk av venner gjennom samarbeid på tvers av avdelingene - og husk at frivillige verv tar seg veldig godt ut på CVen!

Studentrådene

Øverste studentorgan på hver avdeling, som består av 5 representanter. Studentrådene fordeler selv roller internt etter valget (leder, nestleder, informasjonsansvarlig, markedsføring-og rekrutteringsansvarlig og tillitsvalgtansvarlig.)

Studentparlamentet

Øverste studentorgan på høgskolen. Tidligere hadde man et fast medlem per avdeling i tillegg til rådene, men fra nyttår består parlamentet av to representanter fra hvert studentråd. Studentparlamentet fremmer studentenes synspunkter, og ivaretar studentenes interesser på sosiale, økonomiske, kulturelle og faglige områder.

Studentdemokratiet ved HiØ: Tillitsvalgte i hver klasse, råd på hver avdeling, og et samlet parlament.

Hva gjør studentrådene?

Som medlem i et studentråd har man ansvar for å ta tak i de sakene de klassetillitsvalgte melder inn, og ta de videre til de rette vedkommende. Faglige saker kan tas opp med forelesere, studieleder og dekan på avdelingen, mens for tekniske og administrative problemer kan det være naturlig å kontakte administrasjon eller IT-drift på studiestedet.

Saker som angår mer enn bare den enkelte avdelingen, eller som av andre grunner ikke lar seg løse, tas videre til Studentparlamentet. Herfra er veien kort til mange av de viktige utvalgene og personene ved HiØ, i tillegg til at man lettere kan samarbeide om å fremme en sak. Jo flere man er sammen, jo bedre!

Hvor stor er arbeidsmengden?

Som studentrådsmedlem deltar man som et minimum på månedlige møter med sitt studentråd. Leder og nestleder møter i tillegg på parlamentsmøter, også én gang i måneden. Tillitsvalgtansvarlig har ansvar for å møte på tillitvalgtmøter, hvor alle tillitsvalgte på avdelingen samles – som regel også en gang i måneden. I enkelte perioder vil det være arbeid som kommer i tillegg til dette, som når det er valg, men det er ikke mer enn at det lett lar seg kombinere med en normal studiehverdag!

Fadderleder :

Har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Fadderuken. Vervet er helt klart et av de viktigste og mest prestisjefyllte vervene ved skolen! Som fadderleder kan du bidra til at de nye studentene som begynner ved HiØ neste høst, får den best mulige starten på sitt studentliv. Overordnet fadderleder skal velges av studentparlamentet i løpet av høstsemesteret.

Har du spørsmål til noen av vervene? Ta kontakt med Org. konsulenten på tlf 69 60 82 29 eller send mail til studentparlament@hiof.no

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 3. juni 2019 19:55