Studentvalg

 

Er du engasjert? ansvarsfull? positiv? eller frustrert? kritisk? opprørt?

Click here if you want information about the Student Democracy at Østfold University College in English.  

 Studentvalg 2023

bilde av alle de nye studentillitsvalgte for 2020
Her er Studentparlamentet avbildet utenfor Thon hotell i Halden, hvor vi hadde vår opplæring av nye studenttillitsvalgte i januar 2020. Grunnet Korona pandemien har det ikke vært anledning til å få tatt nytt bilde. 

Hvert år er det studentvalg ved Høgskolen i Østfold. Ved dette valget skal det velges inn åtte  representanter til tre av høgskolens fakultet, som sammen er med på å utgjøre Høgskolen i Østfold sitt største og øverste studentorgan, Studentparlamentet i Østfold.

Studentvalg 2022 er nå avsluttet. 
Resultatet av valget finner du her

Er noe uklart eller har du noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss på studentparlament@hiof.no


Hvorfor avholdes det studentvalg?

I oktober/november hvert år avholdes studentvalg, hvor studentene velger inn nye studentråd for perioden januar-desember. For å sikre et godt studentdemokrati trenger vi flest mulig engasjerte kandidater.

Er du interessert i å gjøre din egen og andres studiehverdag best mulig?

Har du lyst til å sette preg på studiehverdagen og få nyttige, lærerike, sosiale og morsomme erfaringer?

Det kreves ingen forkunnskaper, men du får et nettverk av venner gjennom samarbeid på tvers av avdelingene - og husk at frivillige verv tar seg veldig godt ut på CVen!

Studentrådene

Øverste studentorgan på hver avdeling, som består av 8 representanter. Studentrådene fordeler selv roller internt etter valget. Rollene man har i et studentråd er:

 • Studentrådsleder
 • Nestleder
 • Informasjonsansvarlig *2
 • Programtillitsvalgtansvarlig* 2
 • PR- og rekrutteringsansvarlig 
 • Læringsmiljøansvarlig 

Studentparlamentet

Øverste studentorgan på høgskolen. Studentparlamentet fremmer studentenes synspunkter, og ivaretar studentenes interesser på sosiale, økonomiske, kulturelle og faglige områder. Det er altså de 3 studentrådene, samt arbeidsutvalget som utgjør Studentparlamentet. Samtidig er alle studenter og programtillitsvalgte, helt avgjørende for Studentparlamentet.

Studentdemokratiet ved HiØ: Tillitsvalgte i hver klasse, råd på hver avdeling, og et samlet parlament.

Hva gjør studentrådene?

Studentrådene er det øverste studentorganet på avdelingsnivå og har ansvar for å fremme avdelingens saker. Her er noe av det viktigste studentrådene gjør:

 • Jobber med studentpolitikk og studentvelferd
 • Opplæring og oppfølging av programtillitsvalgte
 • Rådgivende organ for studentene ved sitt fakultet
 • Kontakten med fakultetsledelsen
 • Representerer fakultetet inn mot Studentparlamentet
 • Veileder programtillitsvalgte og lærer de "tjenesteveien" man må følge

Hvor stor er arbeidsmengden?

Tid er verdifullt, og mange lurer på om de har tid til å sitte i et verv i tilegg til studier og kanskje deltidsjobb.

Det korte svaret er at ja det kan man. Vervet i studentrådet blir veldig til det du gjør det til selv. Det er i stor grad mye opp til deg hvor mye tid du ønsker å bruke på Studentparlamentet.

Samtidig så er det enkelte møter man må møte på. For alle i studentrådet så må man delta på studentrådsmøter minst en gang i måneden. Studentrådsleder, nestleder og en av de informasjonsansvarlige må delta på parlamentsmøter en gang i måneden. Programtillitsvalgtsansvarlig og informasjonsansvarlig må delta på programtillitsvalgtsmøter.

Er du i tvil om dette er noe for deg, så send en mail til studentparlament@hiof.no så kan vi forhåpentligvis oppklare litt mer

 

Fadderstyret :

Har ansvaret for å planlegge og gjennomføre Fadderuken. Vervet som Fadderleder er helt klart et av de viktigste og mest prestisjefyllte vervene ved skolen! Som fadderleder kan du bidra til at de nye studentene som begynner ved HiØ neste høst, får den best mulige starten på sitt studentliv. Har du spørsmål angående det å være fadderleder eller det å sitte i fadderstyret, send oss en mail studentparlament@hiof.no

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 12. jan. 2022 13:54