Aktuelt

Publisert 3. feb. 2020 01:13

I forrige uke var jeg, utdanningskvalitetsansvarlig og læringsmiljøansvarlig, på NOKUTs konferanse: (Re)vurdering. Her ble det gjort rede for resultatene fra Studiebarometeret 2019, samt ulike måter å vurdere på, undervise på og jobbe på i akademia.

Det er ikke store endringer fra resultatene fra foregående år, og alt i alt så er studentene tilfreds med studieprogrammet sitt. Samtidig så er det alltid variasjon og et stort sprik mellom de studiene med de mest fornøyde studentene og de minst fornøyde. Det som studentene unisont i hele Norge forøvrig svarer mindre bra på er tilbakemelding og det er medvirkning.

bilde av nye medlemmer av studentparlamentet
Publisert 23. jan. 2020 18:32

Den første helgen i januar arrangerte arbeidsutvalget i Studentparlamentet Avspark og opplæring av nye studenttillitsvalgte i studentråd.