Nytt arbeidsutvalg for studieåret 2020/2021

Torsdag den 14.mai gjennomførte Studentparlamentet digitalt valg av ny studentleder, nestleder og arbeidsutvalg. 

fv. Marte Emilie Skjennem, Vetle Mæland Lode, Sarah Naomi Lunner, Kristin Annabella Kristiansen.

Studentparlamentet velger hvert år nytt arbeidsutvalg. Valget ble gjennomført digitalt den 14.mai. I år var det stort engasjement og hele 5 kandidater stilte til Studentleder, 5 kandidater til Nestleder og 4 kandidater til Arbeidsutvalget. 

Disse 4 trer inn i sine verv den 1.juli, vi gratulerer og ønsker dem masse lykke til!

Studentleder: Marte Emilie Skjennem

Marte er student på avdeling for Lærerutdanningen og har studert Grunnskolelærerutdanning.

Nestleder: Vetle Mæland Lode

Vetle er student på avdeling for Informasjonsteknologi og studerer Dataingeniør.

Utdanningskvalitetsansvarlig: Kristin Annabella Kristiansen

Kristin er student på avdeling for Ingeniør og studerer Byggingeniør.

Velferd- og Læringsmiljøansvarlig: Sarah Naomi Lunner

Sarah er student på avdeling for Informasjonsteknologi og studerer Digitale Medier og Design.

Publisert 19. mai 2020 12:27 - Sist endret 19. mai 2020 12:38