Kontortid zoom

Bli kjent med studentrepresentantene i studentrådet ved din avdeling, arbeidsutvalget og studentleder. Kom innom og snakk om ulike saker som opptar deg, klassen din eller andre medstudenter. Du kan også ta en kaffekopp og bare skravle om hva som helst, eller du kan bli med på arbeidet med resolusjoner. Hver kontortid har et tema, men vi tar innspill på alt fra stort til smått.

 

Bilde av en kaffekopp med teksten skal det være en digital kopp kaffe?

Kontortid

Følgende torsdager møter du oss fra klokken 15:00-16:00

  • Torsdag 14.januar

Tema: Arbeid med resolusjon om eksamensavvikling.

Join Zoom Meeting

  • Torsdag 28. januar

Tema: Lær mer om Norsk Studentorganisasjon (NSO) og still som delegat til Landsmøtet 20-24.april.

Join Zoom Meeting

  • Torsdag 4.februar

Tema: Nasjonal studentpolitikk. Hva ønsker studentene på HiØ?

Join Zoom Meeting UTGÅR på grunn av allmøte for alle studenter

  • Torsdag 11.februar

Tema: Lær mer om linjeforeninger og hvordan man kan starte en.

Join Zoom Meeting

  • Torsdag 4.mars

Tema: Valg av nye studentrepresentanter. Lær mer om ulike utvalg.

Utgår på grunn av webinar om debatteknikk, argumentasjon og hersketeknikker.

Les mer om webinaret og meld deg på her(nettskjema).

 

 

  • Torsdag 11.mars

Tema: Valg av nye studentrepresentanter. Lær mer om vervene i arbeidsutvalget.

Utgår på grunn av allmøte for alle studenter. Samme tema vil bli tatt opp der.

Plan for allmøte 11.mars 14:15-16:00

Lenke til zoom kommer.

Tid 

Hva 

14:15-14:20 

Velkommen fra AU og introduksjon av studentrådene 

14:20- 14:50 

Hvordan jobber studentleder og arbeidsutvalget med saker fra studentene? 

- Tjenestevei 

- Dialog mellom tillitsvalgte og ulike utvalg 

- Studentrådenes rolle. Hvordan jobber studentrådene med ulike saker? 

14:50-15:00 

Hvordan kan enkeltstudenter sende saker til studentparlamentet? 

14:50-15:00  

Pause 

15:00 

Plenumsdebatt med forhåndsinnsendte tema 

Inviterer Martin, studentombud og dekaner +studieledere 

15:00-15:20 

Debatt 1) Kamerabruk i undervisning. Hvorfor, hvorfor ikke?

15:20-15:40 

Debatt 2) Hvilke tiltak bør settes i gang for studenter?

15:40-16:00 

Debatt 3) Åpen runde- spør om hva som helst så svarer vi etter beste evne.

Følg oss på Instagram og Facebook for mer informasjon.

Emneord: kontortid, spiø, zoom Av Studentparlamentet
Publisert 12. jan. 2021 18:54 - Sist endret 1. mars 2021 22:39