Møte - og aktivitetsplan

Møteplanen er en oversikt over parlamentsmøter for inneværende semester. Møte- og aktivitetsplanen blir vedtatt av parlamentet ved begynnelsen av semesteret. Sakspapirene til parlamentsmøte skal være sendt ut 9 dager før parlamentsmøte.

Møte- og aktivitetsplan for Våren 2022

 

 

Hva

Når

Hvor

Januar 

Avspark
Parlamentsmøte

8-9 Januar 
20 januar


Halden/ digitalt

Februar

Studieseminar
Parlamentsmøte

10 februar 
24 februar 

Halden
Fredrikstad

Mars

Parlamentsmøte

24 mars 

Halden

April

Parlamentsmøte 

20 april

Fredrikstad

Mai

Parlamentsmøte

19 mai

Halden

Juni Parlamentsmøte/sommeravslutning 10 juni Fredrikstad

.

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 12. jan. 2022 13:53