Møteplan Vår 2019

Møte- og aktivitetsplan for Studentparlamentet Våren 2019

Møteplanen er en oversikt over styre- og parlamentsmøter for det neste året og inneholder i tillegg saker Studentparlamentet skal jobbe med etter ønske fra studentleder og styret. Den må også sees i forhold til Studentparlamentets arbeidsplan.
Møte- og aktivitetsplanen blir vedtatt for et halvt år av gangen.

Januar

 • 06/01 Parlamentsmøte (Scandic City Fredrikstad)

Februar 

 • 04/02 Arbeidsutvalgsmøte (Halden)
 • 07/02 STUDIESEMINAR (Halden) 
 • 14/02 Parlamentsmøte  (Halden)

Mars

 • 04/03 Arbeidsutvalgsmøte (Fredrikstad)
 • 14/03 Parlamentsmøte (Fredrikstad)

April

 • 08/04 Arbeidsutvalgsmøte (Halden)
 • 25/04 Parlamentsmøte (Halden) 

Mai

 • 06/05 Arbeidsutvalgsmøte (Fredrikstad) 
 • 23/05 Parlamentsmøte (Fredrikstad)
 • 27/05 Arbeidsutvalgsmøte (Halden)  

Juni

 • 07/06 Parlamentsmøte/sommeravslutning  


Møteplan vedtas alltid på Studentparlaments første møte i semesteret  (Dvs. to ganger i året) 

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 15. feb. 2019 11:47