Enkeltemner

Enkeltemner er emner som inngår i studieplanene til høgskolens utlyste studier. 

Du søker opptak til enkeltemner lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å søke enkeltemneopptak til emner ved profesjonsutdanninger innen helse og velferd, og profesjonsutdanningene Bachelor i barnehagelærer og Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn og Grunnskolelærerutdanning 5.- 10. trinn.

Når skal du søke

Søkeperiode for emner med undervisningsstart høst: 1. mai til 1. august

Søkerperiode for emner med undervisningsstart vår: 1. november til 1. desember

OBS! Det foretas løpende opptak. Opptak til enkeltemner foretas kun til emner med ledig plass. Til obligatoriske emner i første semester, foretas det kun enkeltemneopptak ved studier uten venteliste etter ordinært opptak.

Opptakskrav

Som søker må du fylle de ordinære opptakskravene og eventuelle krav til forkunnskaper som gjelder til de studiene emnet/emnene tilhører.

Du finner emnekoder og emnenavn her: Studieprogram – Høgskolen i Østfold (hiof.no)

Retningslinjer

  • Opptak til enkeltemner reguleres i Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen  Østfold §22
  • Emner innenfor masterstudier og profesjonsutdanninger er bare unntaksvis åpne for enkeltemnestudenter.
    • Det er ikke er mulig å søke enkeltemneopptak til emner ved profesjonsutdanninger innen helse og velferd, og profesjonsutdanningene Bachelor i barnehagelærer og Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn og Grunnskolelærerutdanning 5.- 10. trinn.
  • Det er ikke mulig å ta mer enn 50 % av et gradsstudium som enkeltemnestudent. Ønsker du å ta mer enn dette, må du søke ordinært opptak som student på hele studiet.
  • Som søker på enkeltemner blir du vurdert for opptak dersom det er ledig kapasitet etter ordinært opptak er foretatt.
  • Som søker må du fylle de ordinære opptakskravene og eventuelle krav til forkunnskaper som gjelder til de studiene emnet/emnene tilhører.
  • Det blir ikke gitt individuelle løsninger for enkeltemnestudenter, og du må følge emnet på lik linje med ordinære studenter. I de fleste emner kreves det godkjente arbeidskrav i løpet av semesteret før du kan fremstille deg til eksamen.
  • Du finner emnekoder og emnenavn på siden for alle emnebeskrivelser: https://www.hiof.no/studier/emner/ 

Hvordan søker du

Publisert 30. apr. 2018 15:54 - Sist endret 21. feb. 2022 09:05