Enkeltemner

Enkeltemner er emner som inngår i studieplanene til høgskolens utlyste studier.

Retningslinjer

  • Emner innenfor masterstudier og profesjonsutdanninger er bare unntaksvis åpne for enkeltemnestudenter.
  • Det er ikke mulig å ta mer enn 50 % av et studium som enkeltemnestudent. Ønsker du å ta mer enn dette, må du søke ordinært opptak som student på hele studiet.
  • Som søker på enkeltemner blir du vurdert for opptak dersom det er ledig kapasitet etter ordinært opptak er foretatt.
  • Regler for enkeltemneopptaket er gitt i Forskrift om opptak til Høgskolen i Østfold
  • Som søker må du fylle de ordinære opptakskravene som gjelder til de studiene emnet/emnene tilhører.
  • Det blir ikke gitt individuelle løsninger for enkeltemnestudenter, og du må følge emnet på lik linje med heltidsstudentene. I de fleste emner kreves det godkjente arbeidskrav i løpet av semesteret før du kan fremstille deg til eksamen.
  • Mer informasjon om emner

Pris

Som enkeltemnestudent betaler du ordinær semesteravgift.

Søknadsfrist

Søknad om enkeltemneopptak behandles fra 1. juni for høstsemesteret og fra 1. oktober for vårsemesteret. Det er løpende opptak så lenge det er ledig kapasitet på emnet. Opptak til førsteårsemner foretas normalt etter hovedopptaket i Samordna opptak, dvs. fra ca. 20. juli.

Opptaket til enkeltemner avsluttes én uke før semesterstart. 

Søknadsskjema

Publisert 30. apr. 2018 15:54 - Sist endret 1. okt. 2019 15:29