Søkertall og poenggrenser

Her vil du finne de siste års søker- og opptakstall til Høgskolen i Østfold.

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2019

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2019

Søker- og opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2018

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2018

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2018

Søker- og opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2017

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2017

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2017

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2016

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2016

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2016

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2016

Opptakstall for opptak til realfagskurs vinter 2015

Søkertall for opptak til realfagskurs vinter 2015

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015

Opptakstall for opptak til realfagskurs, videreutdanninger og master vinter 2014

Søkertall for opptak til realfagskurs, videreutdanninger og master vinter 2014

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2014:

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2014:

Antall tilbud, og poenggrenser for opptaket i 2013:

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 23. juli 2019 11:05