Etter- og videreutdanninger

Høgskolen i Østfold tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger i tråd med regionale og nasjonale behov. Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE

Vårt tilbud

Kontakt oss

Vi hjelper deg med spørsmål om studier og etter- og videreutdanninger.

Eksternt finansierte etter- og videreutdanninger

Alle våre eksternt finansierte etter- og videreutdanninger tilbys i regi av HiØ VIDERE

Enheten har ansvar for kompetanseheving i form av etterutdanning (ikke studiepoenggivende utdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende utdanning). Etterutdanning blir tilbudt gjennom ulike fagkurs som kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.

Kurs

Kurs/etterutdanning tilbys som korte og effektive fagkurs, som gir oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå og stilling. Fagkurs kan bestilles i sin helhet av private og offentlige virksomheter.

Kompetanse for kvalitet

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Målet med strategien er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes kompetanse. Målgruppen for denne satsningen er derfor lærere i arbeid i grunnskolen og videregående opplæring, og lærere som underviser voksne på disse nivåene. Barnehagelærere med tilleggsutdannelse (60 stp) som jobber i grunnskolen er også med i målgruppen. Både lærere som jobber på private (godkjent etter Privatskoleloven) og offentlige skoler kan delta i ordningen.

Kompetanse for fremtidens barnehage

Fra 1. februar kan du, som barnehagelærer, søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning gjennom den nasjonale kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Målet med strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, ved å styrke kompetansen til barnehageansatte.