Semesteravgift

Betalingsinformasjon for semesteravgiften henter du selv i Studentweb

Semesteravgiften pr. semester fordeler seg slik:
Studentsamskipnadsavgift: kr 370,-
Materiellavgift: kr 220,-
SAIH-avgift (frivillig): kr 10,-
Totalt pr semester: kr 600,-

Betalingsfrister:

  • 1. september i høstsemesteret
  • 15. januar i vårsemesteret

Dersom du har fått opptak etter dette må du betale umiddelbart etter innvilget opptak. Semesteravgiften betales normalt for ett semester av gangen. 

For betaling av semesteravgift fra utenlandske banker vil du trenge disse kontoopplysningene:
SWIFT : DNBANOKK 
IBAN: NO92 7694 0512 650
Husk at beløpet skal være i norske kroner.

Tilbakebetaling av semesteravgift

  • Har du fått opptak til et studium i høstsemesteret, men takker nei til studieplassen eller trekker deg før 15. september, kan du søke om refusjon av innbetalt semesteravgift.
  • Har du fått opptak til et studium i vårsemesteret, men takker nei til studieplassen eller trekker deg før 1.februar, kan du søke om refusjon av innbetalt semesteravgift.
  • For å få refundert semesteravgiften sender du en e-post til studieadministrasjonen. Studenter i Fredrikstad sender e-post til: studier-fred@hiof.no, studenter i Halden sender e-post til: studier-halden@hiof.no. I e-posten bekrefterer du din oppsigelse av studieplassen.
  • Ved refusjon av semesteravgift må du levere inn studentkortet ditt dersom du har mottatt dette. Studentkortet leveres til studieadministrasjonen på ditt studiested.

Studierett ved flere høgskoler/universitet

Dersom du har aktiv studierett ved flere høgskoler/universitet, skal du bare betale avgift til Studentsamskipnaden ved ett av stedene. Materialavgiften må du betale til hvert lærested.

Henvendelser om semesteravgift rettes til studieadministrasjonen på ditt studiested.

Publisert 30. apr. 2018 14:58 - Sist endret 17. jan. 2020 09:23