Semesterregistrering

For å ha aktiv studierett ved Høgskolen i Østfold må du semesterregistrere deg hvert semester. Semesterregistrering innebærer:

Registrer deg i Studentweb

For å kunne logge deg inn må du ha brukernavn og passord ved Høgskolen i Østfold

Semesterregistrering er også en betingelse for at du skal bli meldt til undervisning og eksamen, få studentkort, få tilgang til Canvas, og for at høgskolen skal kunne bekrefte til Lånekassen at du er student hos oss. Når semesterregistreringen er gjennomført i Studentweb og du har betalt semesteravgiften har du aktiv studierett inneværende semester.
 

Vil du vite mer om studierett?

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Publisert 25. apr. 2018 15:47 - Sist endret 12. mai 2020 14:50