Semesterregistrering

For å ha aktiv studierett ved Høgskolen i Østfold må du semesterregistrere deg hvert semester. Semesterregistrering innebærer:

  • Du må betale semesteravgift
  • Du må registrere deg i Studentweb
    • Høstsemester: åpner 1. august, siste frist 1. september
    • Vårsemester: åpner 1. desember, siste frist 15. januar

Registrer deg i Studentweb

For å kunne logge deg inn må du ha brukernavn og passord ved Høgskolen i Østfold

Semesterregistrering er også en betingelse for at du skal bli meldt til undervisning og eksamen, få studentkort og få tilgang til emnene dine i Canvas.
Lånekassen vil først motta melding om at du er aktiv student inneværende semester når semesterregistring er gjort i Studentweb og innbetalingen av semesteravgift er registrert ved HiØ. Det tar normalt 2-3 virkedager fra du har betalt i nettbanken til HiØ får informasjon fra banken om innbetalingen og dette blir registrert i vårt studentsystem. Du vil se i StudentWeb at meldingen om manglende betaling forsvinner når dette er på plass. 
Når semesterregistreringen er gjennomført i Studentweb og du har betalt semesteravgiften har du aktiv studierett inneværende semester.
 

Vil du vite mer om studierett?

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Publisert 25. apr. 2018 15:47 - Sist endret 7. des. 2020 14:16