Studenthistorier

Masterstudent Silje Solstad ved Høgskolen i Østfold
Publisert 13. mars 2022 13:10

Silje Solstad stortrives som sykepleier i Hvaler kommune. Når arbeidsgiveren lurte på om hun ønsket å ta en masterutdannelse grep hun muligheten. I dag kombinerer hun jobb og studier og er også klassetillitsvalgt på masterstudiet i klinisk sykepleie - avansert klinisk allmennsykepleie på Høgskolen i Østfold.

Sigrun Peymann er tidligere student på Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold
Publisert 24. jan. 2022 15:46

Sigrun Peymann tok Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Det ga henne svært verdifull kompetanse i jobben som avdelingssykepleier og leder ved to spesialavdelinger på Stovnerskoghjemmet.

Julie Casoli Uvsløkk er tidligere student på Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.
Publisert 31. aug. 2021 13:59

Julie Casoli Uvsløkk har studert Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold. Etter endt utdannelse fikk hun først jobb som forlagsredaktør for fremmedspråk. I dag jobber hun som doktorgradsstipendiat i språkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitet i Oslo.

Bildet viser Eirik Eide som har studert Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold.
Publisert 31. aug. 2021 10:36

Eirik Eide har studert Masterstudium i fremmedspråk i skolen ved Høgskolen i Østfold. I dag jobber han som tysklærer i ungdomsskolen.

Publisert 28. feb. 2019 14:52

- Etter snart å ha fullført studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, sitter jeg igjen med nye og flere måter å tenke på og helt andre perspektiver enn det jeg har brukt tidligere, sier deltidsstudent Jan-Ole Storkjørren Andersen.