Praksisstudier

Praksisstudier inngår i flere av høgskolens profesjonsstudier. Du finner informasjon om praksisstudiene i studieplanen for ditt studium.

Nedenfor finner du praktisk informasjon om praksis knyttet til de enkelte studiene:

Det er krav til politiattest for alle som skal i praksis.
 

Publisert 4. mai 2018 11:09 - Sist endret 20. apr. 2022 09:28