Praksisstudier

Praksisstudier inngår i flere av høgskolens profesjonsstudier. Du finner informasjon om praksisstudiene i studieplanen for ditt studium.

Siden er under utarbeidelse

 

Nedenfor finner du praktisk informasjon om praksis knyttet til de enkelte studiene:

  • Praksis ved Grunnskolelærerutdanning 1 - 7 og 5 - 10
  • Praksis ved Praktisk pedagogisk utdanning
  • Praksis ved Helse- og sosialfagutdanningene
  • Praksis ved Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning

Det er krav til politiattest for alle som skal i praksis.
 

Publisert 4. mai 2018 11:09 - Sist endret 19. juni 2018 14:00