Politiattest

Dersom du skal studere ved et studium hvor du skal ha praksis eller skrive en oppgave der du vil komme i kontakt med klienter, barnehagebarn, elever eller andre, skal du levere politiattest.

Dersom du skal levere politiattest vil det stå i opptaksbrevet ditt.  

Hvordan du søker om politiattest

Du søker elektronisk fra politiet

Saksbehandlingstiden varierer og det kan ta inntil 6-7 uker å få en politiattest. Noen studieprogram har praksis tidlig i første semester. Du må derfor bestille politiattesten med en gang du har fått opptak. 

Levering av politiattesten

Du vil motta politiattesten i Digipost fra politiet. Du sender den videre i Digipost til Høgskolen i Østfold.

Dersom du har E-boks må du vise politiattesten fram på en mobil enhet på Servicetorget ved ditt studiested.

Politiattesten skal ikke sendes på e-post.

Politiattest uten merknad

Dersom du ikke har merknad på politiattesten skal den sendes eller leveres høgskolen senest i forbindelse med oppmøte/registrering ved studiestart.

Politiattest med merknad

Dersom du har merknad på politiattesten skal du snarest og senest innen tre uker etter innvilget opptak legge den fram for høgskolen sammen med en egenerklæring som følger ved tilbudet om studieplass.
Ved merknad på politiattesten blir det satt i gang saksbehandling og du vil få informasjon om hva du som student må gjøre og hvordan prosessen forløper. Du er selv ansvarlig for å legge fram all relevant dokumentasjon.

Hvis du ikke leverer politiattest

Dersom du ikke leverer politiattest innen gitt frist har du ikke rett til å delta i praksisopplæring.


Vil du vite mer?

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold, § 19
Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i
Østfold – gjeldende for opptak i studieåret 2019–2020, til §19

Forskrift om opptak til høyere utdanning
Barneomsorgsattest (Politiregisterloven, §39)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 5)

Publisert 30. apr. 2018 13:42 - Sist endret 9. sep. 2019 14:29