Behandling av personopplysninger

Som student skal du være trygg på at opplysninger om deg blir ivaretatt og at Høgskolen i Østfold forholder seg til den enhver tid gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

Merk!

  • Videreformidling av studentopplysninger må være forankret i enten lovhjemmel eller samtykke fra studenten
  • Offentlige instanser, som for eksempel NAV og Lånekassen, har lovhjemmel til å innhente opplysninger om deg som student.
  • Kunnskapsdepartementet har presisert at klasselister er offentlig informasjon. Det betyr at høgskolen kan utgi klasselister som inneholder informasjon om navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og fagretning
  • Dersom du ønsker at adressen din skal holdes hemmelig er du selv ansvarlig for å informere studieadministrasjonen. 

 

Publisert 25. apr. 2018 14:43 - Sist endret 30. mai 2018 12:04