Studentkort

Som student trenger du studentkort. Kortet har flere funksjoner:

  • Studentlegitimasjon
  • Nøkkelkort til byggets inngangsdører
  • Lånekort på biblioteket
  • Ladekort til skrivere og kopimaskiner

Hvor får jeg studentkortet?

  • Studentkort lages på studiestedet. Informasjon om tid og sted får du ved studiestart. Du kan også laste ned en app for studentbevis (lenke)
  • For å få studentkort må du ha betalt semesteravgiften.
  • Studentkortet er bare gyldig med semestermerke som du må fornye hvert semester. Merkene får du på servicetorget.

Studentkortet som lånekort på biblioteket

  • Studentkortet gir deg tilgang til å låne fra bibliotekets samlinger.
  • Du er personlig ansvarlig for lånt materiale på ditt studentkort.
  • Leverer du ikke lånt materiale i tide, vil det påløpe gebyr og erstatningskrav.  Mer om lån og lånetider finner på bibliotekets nettsider.

Studentbevisapp

Dersom du kun har behov for studentlegitimasjon og lånekort til biblioteket, kan du benytte Studentbevisappen. Last ned appen fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) eller Windows Store. Appen fungerer ikke som nøkkelkort eller ladekort.

Har du mistet studentkortet?

Dersom du mister studentkortet må du melde fra til høgskolen. Det kan lages nytt, og det koster kr 100,-.
Dersom du slutter på studiet må studentkortet leveres tilbake til studiestedet.
 

Publisert 30. apr. 2018 13:50 - Sist endret 19. juni 2018 14:01