Begrunnelse og klage på karakter

Som student har du rett til å få begrunnelse for karakteren du får på en eksamensbesvarelse. Du har også rett til å klage på karakteren.

Klage på karakter

Dersom du klager på karakteren blir eksamensbesvarelsen din sendt til nye sensorer. Karakteren de kommer fram til er endelig og kan ikke klages på. Karakteren kan gå opp eller ned eller bli stående.

Frist for å klage: innen tre uker etter at karakteren er kunngjort.

Du klager på sensurvedtak i Studentweb

Begrunnelse for karakter

Før du bestemmer deg for å klage på et eksamensresultat bør du be om begrunnelse slik at du kan vurdere om det er relevant grunn til å be om ny sensur.

Frist for å be om begrunnelse: innen én uke etter at karakteren er kunngjort.

Dersom du ber om begrunnelse, er fristen for å klage på karakteren tre uker etter at du mottar begrunnelsen.

Du ber om begrunnelse i Studentweb

Du kan også be om begrunnelse etter at du har fått resultatet etter klagesensur.  

Formelle feil under eksamen

Dersom du opplever at det for eksempel er feil i eksamensoppgaven eller at det skjer noe i løpet av eksamensavviklingen som du mener har ført til at du ikke har gjennomført eksamen under riktige vilkår, kan du klage på formelle feil.

Frist for å klage på formelle feil: innen tre uker etter eksamensdato.

Klage på formelle feil behandles og avgjøres i høgskolens klagenemnd.

Skjema for klage på formelle feil

Vil du vite mer?

Les mer i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 8

Publisert 18. mai 2018 11:04 - Sist endret 14. juli 2022 11:32