Nettstudier i fremmedspråk

Forkunnskaper

Dersom du vil studere fremmedspråk anbefaler vi at du har forkunnskaper tilsvarende nivå II fra videregående skole, eventuelt på nivå A2 - B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk.

Før studiet starter

Logg inn på www.hiof.no/studiestart og les informasjonen om studiet ditt nøye.
For å få tilgang til læringsplattformen Canvas, må du registrere deg i Studentweb

Utstyr

Du må ha tilgang til en datamaskin med headset og kamera som er koblet til internett. 
Vil du vite mer om krav til utstyr?

Undervisning

Undervisning for nettstudenter foregår enten rent nettbasert eller som en kombinasjon mellom undervisning på nett og fysiske samlinger. 

Zoom

Zoom er et verktøy som brukes i nettundervisning. Det forutsettes at du gjør deg kjent med Zoom og har testet det tekniske utstyret før undervisningen starter. Denne instruksjonsvideoen viser blant annet du må gjøre for at Zoom skal fungere på din datamaskin.

Opplever du problemer med å følge instruksene i videoen, ta kontakt med itvakt@hiof.no

Canvas

Canvas er læringsplattformen ved Høgskolen i Østfold. Du logger inn med FEIDE-brukernavn og passord her: CanvasLes mer om Canvas.

Hvem kan hjelpe meg?

Administrative spørsmål: Kontakt studiekonsulent for ditt studium, eller Studenttjenester på epost studier@hiof.no

IT-relaterte spørsmål: It-vakt

Faglige spørsmål rettes til programkoordinatorene i de forskjellige avdelingene:

Eksamen

Eksamensdatoer vil være klare innen

  • 15. september i høstsemesteret og innen
  • 15.februar i vårsemesteret.

Eksamensperioden i

  • Høstsemesteret er fra og med uke 48 til og med uke 51
  • Vårsemesteret fra og med uke 18 til og med uke 23.

Eksamensdatoene blir publisert i Studentweb.

Det er mulig å søke om å avlegge eksamen utenfor høgskolens lokaler. 

Søknadsskjema 

Mer informasjon om eksamen

Publisert 30. apr. 2018 15:09 - Sist endret 26. juli 2021 11:11