Eksamen

Informasjon om Koronaviruset - ofte stilte spørsmål om eksamen

Her finner du svar på spørsmål relatert til eksamen. Nettsiden oppdateres fortløpende. 

Oppmelding og avmelding

Opp- og avmelding, eksamensdato, kandidatnummer, hvordan søke om ny eller utsatt eksamen, frister mm

Digital eksamen

Tilrettelegging og sykdom under eksamen

Hjelpemidler under eksamen

Du finner informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen i emnebeskrivelsen og i Studentweb.

Eksamensresultat

Oppgaveskriving og innlevering

Oppmelding til, og innlevering av, bachelor- og masteroppgaver, forsidemaler mm.

Fusk og plagiat

Dersom du blir tatt for å plagiere eller annen form for fusk, kan det få store konsekvenser for deg.

Arbeidskrav

Arbeidskrav er oppgaver som må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Godkjenning av ekstern utdanning

Har du gjennomført lignende studier før? Du kan søke om godkjenning av tidligere utdanning.