Ved stryk på eksamen eller forbedring av karakter

Du har anledning til å ta samme eksamen tre ganger

Antall eksamensforsøk gjelder også for emner med samme faglige innhold (for eksempel dersom et emne har fått ny emnekode). Dersom du søker nytt opptak til det samme studieprogrammet, vil begrensningen i antall eksamensforsøk fortsatt gjelde, da eksamensforsøkene gjelder for deg som student og ikke som del av studieprogrammet. 

Du er selv ansvarlig for å melde deg til ny eller utsatt eksamen innen gjeldende frister:

  • 15. september: eksamen i høstsemesteret
  • 1. mars: eksamen i vårsemesteret

Egne oppmeldingsfrister

NB! Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for helse- og velferd har egne oppmeldingsfrister.

Avdeling for ingeniørfag

Alle konteeksamener knyttet til ordinær eksamen i høstsemesteret arrangeres i januar. Alle konteeksamener knyttet til ordinær eksamen i vårsemesteret arrangeres i august. 

  • I januar er fristen for oppmelding ca. 1 uke før ny skriftlig eksamen skal holdes. Spesifisert dato finner du i Studenweb. 
  • I august er fristen for oppmelding innen første helga i august. Spesifisert dato finner du i Studenweb. 
  • Trekkfristen er den samme som oppmeldingsfristen.

Avdeling for helse- og velferd

Oppmeldingsfrist til ny/utsatt eksamen tre uker før den aktuelle eksamen.

Vil du vite mer?

Les mer om eksamensforsøk og ny og utsatt eksamen i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 6

Publisert 18. mai 2018 14:15 - Sist endret 23. juni 2020 10:33