Skikkethetsvurdering

Er du student ved et studium der det inngår praksis, blir du vurdert om du er skikket for yrket du utdanner deg til gjennom hele studieløpet

Løpende skikkethetsvurdering

Vurderingen som gjøres av deg som student kontinuerlig gjennom studiet og når du er i praksis.  

Særskilt skikkethetsvurdering

Dersom det er begrunnet tvil om at du som student ikke er skikket for yrket du utdanner deg til, skal det leveres en tvilsmelding. Tvilsmelding skal sendes og behandles av høgskolens institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Institusjonsansvarlige ved Høgskolen i Østfold:

  • Mette Tindvik Hansen, tlf. 69 60 88 86
  • Karl-Arne Næss Korseberg, tlf. 69 60 81 87

Skjema for tvilsmelding ved særskilt skikkethetsvurdering

Tvilsmelding sendes pr post til Høgskolen i Østfold, Pb 700, 1757 Halden (tvilsmelding skal IKKE sendes pr epost). Tvilsmeldingen kan også overleveres personlig til institusjonsansvarlig.

Vil du vite mer om skikkethetsvurdering?

Publisert 30. mai 2018 10:19 - Sist endret 28. jan. 2019 09:27