Skikkethetsvurdering

Er du student ved et studium der det inngår praksis, blir du vurdert om du er skikket for yrket du utdanner deg til gjennom hele studieløpet

Løpende skikkethetsvurdering

Vurderingen som gjøres av deg som student kontinuerlig gjennom studiet og når du er i praksis.  

Særskilt skikkethetsvurdering

Dersom det er begrunnet tvil om at du som student ikke er skikket for yrket du utdanner deg til, skal det leveres en tvilsmelding. Tvilsmelding skal sendes og behandles av høgskolens institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.

Institusjonsansvarlige ved Høgskolen i Østfold:
Liv Berit Fagerli liv.b.fagerli@hiof.no, tel 69 30 30 79 / 90 47 78 31 
Ann Sofi Larsen ann.s.larsen@hiof.no, tel 69 60 83 05 / 91 14 66 87

Skjema for tvilsmelding ved særskilt skikkethetsvurdering

Vil du vite mer om skikkethetsvurdering?

Publisert 30. mai 2018 10:19 - Sist endret 29. juni 2018 09:52