Studiestart

Se hva som skjer på ditt studieprogram

Programmet ditt ønsker deg velkommen med infomøter og et mylder av andre aktiviteter – både faglige og sosiale.

Fellesarrangementer

Ingen kommende arrangementer

Har du spesielle behov?

Dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.