Studiestart

Studiestart høsten 2019

Studieåpning for nye studenter høsten 2019 er tirsdag 13. august 2019.

Se hva som skjer på ditt studieprogram

Programmet ditt ønsker deg velkommen med infomøter og et mylder av andre aktiviteter – både faglige og sosiale.

En sosial start med faddergruppa

Å bli kjent med andre studenter, studiestedet og studentbyene er et viktig fundament for å trives som student og dermed også komme i gang med det faglige. Alle nye studenter får invitasjon om deltakelse i Fadderuken og tildeles en egen faddergruppe.

 

Fellesarrangementer

Ingen kommende arrangementer

Har du spesielle behov?

Dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.