Studiestart høsten 2018

Semesteret starter tirsdag 14. august med åpningsdag for nye studenter (gjelder ikke nettstudenter eller studenter på studieprogram i regi av HiØ VIDERE). 

Se hva som skjer på ditt studieprogram

Programmet ditt ønsker deg velkommen med infomøter og et mylder av andre aktiviteter – både faglige og sosiale.

En sosial start med faddergruppa

Alle nye studenter får en fadder og en faddergruppe på åpningsdagen. Husk å melde deg på Fadderuken. Fadderaktiviteter vil bli lagt inn i timeplanen for ditt studie.

Gå til påmelding for Fadderuken

Fellesarrangementer

Ingen kommende arrangementer

Transport til åpningsdagen

Du kan allerede nå reservere din busstransport fra Studiested Fredrikstad til Studiested Halden på åpningsdagen 14. august.

Frist for bestilling av buss er søndag 12. august kl 23:59.
Om du har spørsmål om bussen, må du kontakte vårt sentralbord på 69 60 80 00.

NB! Ta vare på bekreftelsesmailen du får når du bestiller buss. Der vil det også stå en personlig lenke som du kan benytte for evt avbestille ditt behov for busstransport!

De av dere som ikke har meldt dere på innen fristen, eller har blitt tatt opp til studier i etterkant, må dessverre finne alternativ transport. Vi henviser til offentlige transportmidler. 

Sjekkliste: Dette må du gjøre i august

1. Brukernavn på SMS og opprettelse av passord

I løpet av første uka i august vil du få en SMS med nødvendig informasjon for å lage brukernavn og passord. Passord opprettes via passordtjenesten.

2. Koble til trådløst nettverk

Nå som du har brukernavn og passord, kan du koble til det trådløse nettverket eduroam.

3. Semesterregistrering i Studentweb

Du er nå klar for semesterregistrering i Studentweb (åpner 1. august). Semesterregistrering betyr betaling av semesteravgift og registrering og bekreftelse av utdanningsplan.

Etter fullført registrering er du meldt til undervisning og eksamen i emner for inneværende semester og du får tilgang emnene i læringsplattformen Canvas.

Viktig å huske på

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen.
  • Frist for betaling: Normalt 15. august.
  • Frist for registrering i Studentweb: Normalt 15. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

Det er egne frister for oppdrags- og betalingsstudier. Nærmere informasjon gis ved studiestart.

5. Stipend og lån

Så snart du har takket ja til tilbud om studieplass, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Etter at du har semesterregistrert deg, går det melding til Lånekassen om at du har studierett ved Høgskolen i Østfold.

6. Politiattest

Studenter som har fått opptak til studieprogram med krav om politiattest, skal levere politiattest ved studiestart.

7. Studentkort

Alle studenter må ha studentbevis.

8. Tilgang til IT-tjenester

Har du spesielle behov?

Dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.