Parkering og transport til høgskolen

Parkering

Parkering ved Høgskolen i Østfold skal kun skje på anviste plasser. Både i Halden og Fredrikstad er det tydelig angitt P-plasser for biler, elbil, MC/sykler og handicappede. Parkeringsplasser for elbiler tillates ikke brukt av hybridbiler. Bøter kan bli ilagt de som f.eks. parkerer utenfor oppmerket felt eller anvist P-plass. Det samme gjelder hybridbiler som parkerer på elbil-plasser. Disse er kun forbeholdt elbiler.

Det er viktig at alle HiØs studenter, ansatte og besøkende følger de parkeringsanvisninger som er beskrevet med skilt både på Remmen og Kråkerøy. Dette for å sikre adgang for redningsbiler, hindre skader på parkanlegg, ulykker p.g.a. trengsel - og unngå innestengning.

Viktig informasjon om brukere av elbil

Ansatte, studenter og besøkende til HiØ som benytter elbil, må skaffe seg «grønt» kort i resepsjonene i Fredrikstad og Halden og legge kortet synlig på dashbordet. Årsaken til at vi krever kort, er at disse plassene ikke skal brukes at andre enn ansatte, studenter og besøkende – ikke andre eksterne.

Merk at for å få p-kort til plasser for EL-bil så må avstand mellom hjem og studiested være minimum 20 kilometer (en vei).

Les mer om detaljene for parkering, og hvor ladestasjoner er plassert på detaljert informasjon på de respektive studiesteder.

Sykkelparkering

Det er sykkelparkering ved begge studiesteder på merkede områder. Det finnes også overbygg slik at du kan la din sykkel stå tørt og godt.

Transport frem/tilbake fra Halden togstasjon

Høgskolen i Østfold og Smart Innovation Østfold AS har sammen inngått avtale med Halden Taxi om gratis transport til og fra Remmen og togstasjonen i Halden. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter, ansatte og gjester samt ansatte i Forskningsparken tvers over gaten. Transporten er et prøveprosjekt, og har nå blitt forlenget inntil videre.

Les mer om tilbudet her.

Biler på parkeringsplass

Publisert 26. apr. 2018 14:52 - Sist endret 13. juli 2022 08:56